Kategoriler
DİL BİLGİSİ

FİİLLERDE KİŞİ ÇEKİMİ(ŞAHIS EKLERİ)

Eylemi kaçıncı kişinin yaptığını bildiren eklere kişi (şahıs) ekleri denir. Şahıs ekleri, fiilin çekimlendiği kipe göre çeşitlenmiştir. Aşağıda sırayla kişi çekimlerini göreceğiz.

 1.tekil kişi2.tekil kişi3.tekil kişi1.çoğul kişi2.çoğul kişi3.çoğul kişi
Öğrenilen geçmiş zam.-(i)m-sinÇekim var, ek yok-iz-siniz-ler
Görülen geçmiş zam-m-nÇekim var, ek yok-k-niz-ler
Şimdiki zaman-(i)m-sinÇekim var, ek yok-iz-siniz-ler
Gelecek zaman-(i)m-sinÇekim var, ek yok-iz-siniz-ler
Geniş zaman-(i)m-sinÇekim var, ek yok-iz-siniz-ler
Gereklilik kipi-im-sinÇekim var, ek yok-iz-siniz-ler
Şart kipi-m-nÇekim var, ek yok-k-niz-ler
İstek kipi-im-sinÇekim var, ek yok-lim-siniz-ler
Emir kipi——–Çekim var, ek yok-sin—–-iniz-sinler
Kiplere göre kişi ekleri
  1. TEKİL KİŞİ ÇEKİMİ (BEN)

Şimdiki zamanİç-i-yor-um

Görülen geçmiş zaman—İç-ti-m

Öğrenilen geçmiş zamanİç-miş-im

Gelecek zamanİç-ecek-im

Geniş zaman-İçerim

Gereklilik kipi-İç-meli-yim

İstek kipi–İç-e-y-im

Şart kipi-İç-se-m

Emir kipi--YOK

  1. TEKİL KİŞİ ÇEKİMİ (SEN)

Şimdiki zaman—   iç-i-yor-sun

Görülen geçmiş zamaniç-tin

Öğrenilen geçmiş zaman–iç-miş-sin

Gelecek zaman-iç-eceksin

Geniş zamaniç-ersin

Gereklilik kipiiç-melisin

İstek kipi-iç-esin

Şart kipiiç-sen

Emir kipi—–iç

  1. TEKİL KİŞİ ÇEKİMİ (O)

Şimdiki zaman—   iç-i-yor-

Görülen geçmiş zamaniç-ti-

Öğrenilen geçmiş zaman—iç-miş-

Gelecek zaman-iç-ecek-

Geniş zamaniç-er-

Gereklilik kipiiç-meli-

İstek kipi–iç-e

Şart kipi–iç-se

Emir kipi–iç-sin

1.            ÇOĞUL KİŞİ ÇEKİMİ (BİZ)

Şimdiki zamaniç-i-yor-uz

Görülen geçmiş zamaniç-ti-k

Öğrenilen geçmiş zamaniç-mişiz

Gelecek zaman-iç-ecekiz

Geniş zamaniç-er-iz

Gereklilik kipiiç-meli-y-iz

İstek kipi-iç-elim

Şart kipiiç-sek

Emir kipi-—YOK

2. ÇOĞUL KİŞİ ÇEKİMİ (SİZ)

Şimdiki zaman—iç-i-yor-sunuz

Görülen geçmiş zamaniç-tiniz

Öğrenilen geçmiş zaman-iç-miş-siniz

Gelecek zaman-iç-eceksiniz

Geniş zaman—iç-ersiniz

Gereklilik kipiiç-melisiniz

İstek kipiiç-esiniz

Şart kipi—-iç-se-niz

Emir kipi-in

3. ÇOĞUL KİŞİ ÇEKİMİ (ONLAR)

Şimdiki zamaniç-i-yor-lar

Görülen geçmiş zaman-iç-tiler

Öğrenilen geçmiş zaman–iç-mişler

Gelecek zamaniç-ecek-ler

Geniş zaman-iç-erler

Gereklilik kipiiç-meliler

İstek kipi--iç-e-ler

Şart kipiiç-seler

emir kipiiç-sin-ler