Kategoriler
1. ÜNİTE: EDEBİYAT NEDİR? 9.SINIF

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

Türk edebiyatını daha iyi inceleyip anlayabilmek için birçok Türkolog, bilimin bir ilkesi olan sınıflandırmayı yapmaya çalışmıştır. Birçok açıdan ele alınan Türk edebiyatını sınıflandırmak çok da kolay olmamış, böylece birden çok sınıflandırılma yapılmıştır. Günümüzde kullanılan en yaygın sınıflandırma M. Fuat Köprülü’nün yaptığı sınıflandırmadır. burada bu sınıflandırmayı baz aldık. Buna göre Türk Edebiyatı üç temel grupta sınıflandırılabilir.

1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

a.SÖZLÜ EDEBİYAT

b. YAZILI EDEBİYAT

A) Göktürk Dönemi

B) Uygur Dönemi

2. İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

a. HALK EDEBİYATI

A) Anonim Halk Edebiyatı

B) Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

C) Dinî- Tasavvufî Halk Edebiyatı

b. DİVAN EDEBİYATI

3• BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

TANZİMAT EDEBİYATI

•SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

FECR-İ ATİ EDEBİYATI

•MİLLİ EDEBİYAT

•CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI