Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF İLK ÜÇ ÜNİTE YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARI-7

 1. “Restorana önce kadın geldi. Çevresine bakındı ve sonra emin adımlarla, yaşlı garsonun gösterdiği pencere kenarındaki masaya oturdu. Aradan bir süre geçti. Bu kez aynı kapıdan bir adam girdi. O da önce çevresine bakındı ve sonra aynı yaşlı garsonun gösterdiği bir başka masaya oturdu.”
 • Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
 • Parçanın yapı unsurlarını bulunuz.
 • Parça, hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
 • Bu parça hangi edebi türden alınmış olabilir? Açıklayınız.
 1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 •  Hikâyenin oluşabilmesi için iyi-kötü, zengin-fakir, güzel-çirkin gibi zıt kavramların karşı karşıya gelmesi gerekir. Bu duruma ………………………….denir.
 • Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı anlatmaya dayalı kısa metinlere…………….. denir.
 • Dünya edebiyatında ilk hikaye ………………………’nun yazdığı……………………..adlı eserdir.
 • Edebiyatımızda ilk yerli hikaye ………………………………………’nin ………………………………..’ıdır.
 • Edebiyatımızdaki ilk modern hikaye olan ……………………………………..’i, ………………………yazmıştır.
 • Dizelerdeki hece saylarının eşitliğine dayanan ölçüye ………ölçüsü denir.
 • İki dizeden oluşan nazım birimine………..denir.
 • Maupassant tarzı hikayenin edebiyatımızdaki en ünlü temsilcisi………………………, Cehov tarzı hikayenin en ünlü temsilcisi ise ………………………………….’tır.
 • Hikayelerde bütün yönleriyle karşımıza çıkan kişilere……………………………, tek yönüyle karşımıza çıkanlara ise ……………………denir.
 • Hikayelerde en çok …………………………….ve …………………….anlatım kullanılır.
 1.  Sivas ellerinde sazım çalınır.

Çamlı beller bölük bölük bölünür

Yardan ayrılmışam bağrım delinir

Kâtip arzuhalim yaz yare böyle (Pir Sultan Abdal)

 • Bu şiirin nazım birimi nedir?
 • Bu şiirin ölçüsü nedir?
 1. Aşağıdaki parantezlere gelecek uygun noktalama işaretlerini yazınız.
 •  Delikanlı ( ) yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle baktıktan sonra lambayı söndürdü ( )
 • Gece vakti ( ) içim ürperiyor ( ) aklımda sen ( )
 • Gün doğumunda gelen haberci iyi haberler getirir ( ) diyordu ( )
 • Namık Kemal ( ) ( ) Edebiyatın ruhu sadeliktir ( )diyor.
 • Burası ( ) Antalya’nın en güzel mekanıdır ( ) herkesin uğradığı bir yerdir ( )
 • Delirdin mi sen ( ) neler söylüyorsun öyle ( )
 • Bu satırlar, Aristo’nun Poetika ( MÖ 344 () ) adlı eserinden alınmıştır.
 • Gelenin selamına karşılık verir ( )onlara çay ikram ederdi ( )
 1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

…… Öyküler durum veya olay olmak üzere ikiye ayrılır.

……Öykülerde olay, zaman, kişi ve mekan olmak üzere dört yapı unsuru vardır.

……ilahi bakış açısında anlatıcı 3. Kişidir.

…..Gözlemci bakış açısında anlatıcı her şeyi bilir.

…..”Odada çok temiz görünüyordu.” Cümlesinde yazım yanlışı yoktur.

……”Sıcakmı sıcak bir yaz günüydü 12 ağustos 2016.”cümlesinde tek bir yazım yanlışı vardır.

….Milli ölçümüz hece ölçüsüdür.

….Aruz ölçüsü halk edebiyatında kullanılır.

…..Dört dizeden oluşan nazım birimine beyit denir.

….Nazım birimleri ve nazım biçimleri şiirin yapısıyla ilgilidir.

 1. Aşağıdaki yazım hatalarını bularak düzeltiniz.

Yolun da gitmeyen bir şeyler var.

Neden düşüncelerime önem ver miyordun?

Halifelik 1924’de kaldırıldı.

Sandımki gözlerin hep beni arar.

 1. “Yaşamak:

                               birer birer

                                          ve hep beraber

                                                               ipekli bir kumaş dokur gibi

                               hep bir ağızdan

                                               sevinçli bir destan okur gibi       

                                                                                          yaşamak  (Nazım Hikmet)

 • Şiirin nazım birimi nedir?
 • Ölçüsü nedir?
 • Şiirin teması nedir?
 1. Ne tende can ile sensiz ümid-i sıhhat olur

Ne can bedende gam ü firkatinle rahat olur (Nef’i)

 • Şiirin nazım birimi nedir?
 • Şiirin ölçüsü nedir?
Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI- 1

 1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….. Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin şiveleridir.

.. Standart dilimiz Ankara ağzıdır.

….. Şive, ülkenin sınırlarının dışında kullanılan Türkçedir.

….. Edebiyat, fonetik sanatlardandır.

….Tiyatro, anlatmaya bağlı metinlerdendir.

….. Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı eserlere şiir denir.

….. Durum hikâyesine Cehov tarzı hikâye de denir.

….. Ömer Seyfettin olay hikâyesi yazarlarındandır.

….. Anı, göstermeye bağlı metinlerdendir.

2. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

 • Olay hikâyesine…………………………………….. adı da verilir. Edebiyatımızda …………………………………………… ve Refik Halit Karay bu türün önemli temsilcileridir.

……………………hikayesine, Cehov tarzı hikaye de denir. Edebiyatımızda ………………………………………ve …………………………………önemli temsilcileridir.

3. Dilin hangi işlevde kullanıldıklarını karşılarına yazınız.

 • Hocam, bu soru kaç puan?…………………….
 • Soruları çöz!………………….
 • Sensiz cennet bile sürgün sayılır………………………………
 • Ünlem, seslenmelerden sonra konur……………………
 • Herkes kopya çekti………………………..

4. “Annem, “Artık eve gel! “ dedi. Ben de eve gelmeyince annem terliğini fırlattı.” Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

Alıcı:

Gönderici (Kaynak):

Kanal:

Mesaj:

Kod (şifre):

Bağlam (ortam):

Geribildirim (Dönüt):

5. A. Öğretmen, harıl harıl ders anlatıyordu. Biz de gözlerimiz açık uyuyorduk. Birazdan yapacağımız maçı düşünüyorduk.”

Bu paragraf hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

5.B. Bu hikâyenin yapı unsurlarını bulup yazınız.

6. Aşağıdaki tabloda yer alan isimlerin türlerini işaretleyiniz

 tekilçoğultopluluksoyutsomutcinsözelbasittüremişbirleşik
defneler          
Sevgi          
Hatay          
öfke          
demet          
köpükler          
ışık          
sesler          
düşünceler          
millet          
rüya          
kalem          
laleler          
Çanakkale          
açlık          
küme          
hava          
hanımeli          
Zeytinburnu          
halk          
kargaburunlar