Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI- 1

  1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….. Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin şiveleridir.

.. Standart dilimiz Ankara ağzıdır.

….. Şive, ülkenin sınırlarının dışında kullanılan Türkçedir.

….. Edebiyat, fonetik sanatlardandır.

….Tiyatro, anlatmaya bağlı metinlerdendir.

….. Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı eserlere şiir denir.

….. Durum hikâyesine Cehov tarzı hikâye de denir.

….. Ömer Seyfettin olay hikâyesi yazarlarındandır.

….. Anı, göstermeye bağlı metinlerdendir.

2. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

  • Olay hikâyesine…………………………………….. adı da verilir. Edebiyatımızda …………………………………………… ve Refik Halit Karay bu türün önemli temsilcileridir.

……………………hikayesine, Cehov tarzı hikaye de denir. Edebiyatımızda ………………………………………ve …………………………………önemli temsilcileridir.

3. Dilin hangi işlevde kullanıldıklarını karşılarına yazınız.

  • Hocam, bu soru kaç puan?…………………….
  • Soruları çöz!………………….
  • Sensiz cennet bile sürgün sayılır………………………………
  • Ünlem, seslenmelerden sonra konur……………………
  • Herkes kopya çekti………………………..

4. “Annem, “Artık eve gel! “ dedi. Ben de eve gelmeyince annem terliğini fırlattı.” Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

Alıcı:

Gönderici (Kaynak):

Kanal:

Mesaj:

Kod (şifre):

Bağlam (ortam):

Geribildirim (Dönüt):

5. A. Öğretmen, harıl harıl ders anlatıyordu. Biz de gözlerimiz açık uyuyorduk. Birazdan yapacağımız maçı düşünüyorduk.”

Bu paragraf hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

5.B. Bu hikâyenin yapı unsurlarını bulup yazınız.

6. Aşağıdaki tabloda yer alan isimlerin türlerini işaretleyiniz

 tekilçoğultopluluksoyutsomutcinsözelbasittüremişbirleşik
defneler          
Sevgi          
Hatay          
öfke          
demet          
köpükler          
ışık          
sesler          
düşünceler          
millet          
rüya          
kalem          
laleler          
Çanakkale          
açlık          
küme          
hava          
hanımeli          
Zeytinburnu          
halk          
kargaburunlar