Kategoriler
ÇALIŞMA SORULARI DİL BİLGİSİ DİL BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM

EDATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE GEÇEN EDATLARI BULUNUZ.

 • Kapıya kadar yolcu eder misiniz?
 • Anne, çocuğa doğru yöneldi.
 • Onu düşündüğü için bu kadar konuşuyordu.
 • Okula çanta ile geldi.
 • Onun gibi düşünmüyordu ama ona saygı duyuyordu.
 • Babama göre daha çok çalışmalıydım.
 • Sadece annemle konuşurum.
 • Buna rağmen yine mi sizi aradı?
 • Aradığı çocuk parkta değildi.
 • Bunu yalnız o yapabilir.
 • Sabaha karşı eve vardı.
 • Beni aramasına karşın bir şey yapamadım.
 • Sonsuza dek seni seveceğim.
 • Yarın getirmek üzere defterimi alabilirsin.
 • Benden başka herkes maça gitmiş.
 • Sanki bu konuyu anladım.
 • Beni ancak sen anlarsın.
 • Bronşitten dolayı rahat nefes alamıyor.
 • Eve varana değin konuşmadık.
 • Seni bu denli rahatsız ettiğimi bilmiyordum.
 • Fabrikada sabaha kadar çalıştınız.
 • Bu okul diğer okullara göre daha avantajlı
 • Bizi akşama doğru bilgilendiriniz.
 • Senin kadar acımasız değilim.
 • Okumayı çözebilecek gibi.
 • Güzel mi güzel bir gün geçirdik.

“Gibi” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Annem, melek gibi biriydi. …………….
 • Zil çaldığı gibi dışarı çıktık. …………………..
 • Birazdan fırtına çıkacak gibi………….
 • Senin gibi bencil birini görmedim………
 •  “Sanki” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?
 • Everest, sanki bir dev çadırdı. …………………
 • Babam, sanki seni dinler de! …………………..
 • Sanki birazdan yağmur yağacak. ……………….

 “Göre” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Kafama göre bir dost bulamadım. …………………..
 • Sana göre hangimiz suçlu? ………………….
 • Bu sınav dünküne göre daha kolaymış. …………………

 “Kadar” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Bu işi akşama kadar halletmeliyim. …………………..
 • Elmalar yumruğum kadardı. …………………
 • Durakta bir saat kadar bekledim. ……………….
 • Hiç kimseyi senin kadar sevmedim. ……………………
 • Tilki kadar kurnaz bir adam. ………………………

“İçin” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Ders çalışmak için kütüphaneye gitti. ……………………
 • Senin için herkes iyi şeyler söylüyor. ………………..
 • Kardelen, benim için apayrı bir çiçekti. ………………..
 • Trafik sıkıştığı için geç kaldım. …………………
 • Bu hazırlıkları konuklar için yaptık. ………………
 • Çocukları için her fedakârlığı yapardı. ………………..

“Üzere ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Yarın getirmek üzere arabayı alabilirsin. ………………..
 • Teşekkür etmek üzere sahneye çıktı……………..
 • Anlaştığımız üzere yarın buluşuruz.   ……………..
 • Uçağımız kalkmak üzereydi. ……………

Doğru” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Çocuklar sahile doğru yürüyorlar. ……………
 • Akşama doğru buralar sakinleşir…………

“Karşı ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Güneşe karşı yavaş yavaş yürüyorduk. ………..
 • Sabaha karşı köye vardık. ……………

“Başka ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Benden başka herkes maça gitmiş. ……………..

“İle” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Annemler uçakla gelecekmiş. ……………
 • Elini bıçakla kesmiş.  ……………..
 • Bahçede, arkadaşlarıyla oynuyor. ……………..
 • Öğretmen, telaşla içeri girdi…………….
 • Ağaçların devrilmesiyle yol kapandı………………………. 

Not: “İle”, yerine “ve” getirilemiyorsa ilgeç; getirilebiliyorsa bağlaç olur.

 • Şiir ile romanı çok severim. (ile=ve  > bağlaç)
 • Gençken şiir ile çok ilgilendim.
 • Bu cümlelerin birincisinde “şiir ve roman” denilebildiği için “ile” bağlaçtır; ikincisinde “ile” yerine “ve” getirilemediği için “ile” ilgeçtir.

“Yalnız, Sade, Sadece, Bir, Tek ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Dünkü toplantıda yalnız sen yoktun.  ……………
 • Ben bu konuda sade ona inanırım. ………………
 • Sadece dinlenmek istiyorum.  ………….
 • Pikniğe bir o gelmemişti. ……………..
 • Tek sen misin sevdiğine kavuşamayan? ………………

“Ancak ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Bizi oraya ancak sen götürebilirsin. …………..
 • Bu arabaya ancak on milyar veririm. ………….

“Rağmen, Karşın, Denli, Değil, Dolayı ” edatı aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?

 • Bağırmama rağmen beni duymadı. ………………………
 • Fakirliğine karşın hep mutlu biriydi.
 • Seni ölünceye değin unutmayacağım……………
 • Yağmur geceye dek devam etti. ……………..
 • Beni bu denli sevdiğini bilmiyordum. ………………
 • Burası dediğin kadar güzel değil. ………………
 • Trafikten dolayı sınava geç kaldım. ……………….

AŞAĞIDA VERİLEN EDATLARI İSTENEN ANLAMLARA GELECEK ŞEKİLDE CÜMLE İÇİNDE KULLANINIZ.

GİBİ

 • Karşılaştırma:
 • Benzerlik:
 • Yaklaşıklık:

KADAR

 • Miktar:
 • Karşılaştırma:

İÇİN:

 • Sebep:
 • Amaç:

İLE:

 • Vasıta:
 • Birliktelik:

DOĞRU

 • Zamana yönelme:
 • Mekâna yönelme:

 • Soru:
 • Pekiştirme:
Kategoriler
DİL BİLGİSİ

EDATLAR

Tek başına anlamı olmadığı halde, cümle içindeki diğer sözcük veya sözcük gruplarıyla farklı anlam ilişkileri kuran sözcük türlerine “edat” yani “ilgeç” denir.

Özellikleri:

 • Tek başlarına bir anlam ifade etmez.

İçin,kadar,gibi,göre,üzere,ile….

 • Cümleye değişik anlam ilişkileri katar.

Seninle konuşmak için buraya geliyor. (amaç)

Sınava dolmuş ile gidecek. (vasıta)

 • Cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı genellikle değişir veya bozulur.

Çocuk bir arı gibi koşturuyordu.

Çocuk bir arı koşturuyordu…….anlamsız

 • Başka kelimelerle birleşerek söz öbeği oluşturur.

Kuzu gibi bir bebekti. …..”Bebek” isim, “kuzu gibi” ise sıfattır. Bu nedenle sıfat tamlamasıdır.

Oraya saat altı gibi vardık…….. “Saat altı” ile birleşen “gibi” zaman anlamı verdiği için zarf görevindedir.

 • Hal ekleriyle bir arada kullanılabilirler.

e kadar, -e doğru, – göre, -den beri, -e doğru

BELLİ BAŞLI EDATLAR

İLE

Sözcüklerin veya kavramların arsında nitelik, nedensellik, araç, birliktelik, iyi dilek gibi çeşitli anlam ilgileri kurar.

Kedisinden önceki sözcüğe bitişik yazılabildiği gibi bu sözcükten ayrı da yazılabilir.

                     Küçük çocuk annesini sevinçle  (sevinç ile ) kucakladı. (durum)

                        İşe bisikletle (bisiklet ile) giderim. (araç)

                       Bu evi eşiyle (eşi ile) almış. (birliktelik)

UYARI: “ile” sözcüğü tehlikeli bir sözcüktür. Çünkü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. “ile” iki sözcük veya sözcük grubunu ayırıyorsa ve yerine “ve” bağlacı getirilebiliyorsa bağlaçtır. Eğer birliktelik, araç gibi anlamlarda kullanılıyorsa edat olarak kullanılmıştır.

Cümleye soru anlamının yanında pekiştirme, zaman, tezlik gibi anlamlar da katar. Eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır. Kip ve kişi ekleri “mi” edatından sonra kullanılır. Ayrıca büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyar.

Şu anda film izlemiyor musunuz?

Ne zaman geleceğin belli mi?

Şuraya şirin mi şirin bir bebek fotoğrafı bırakıyorum.

Suyu kaynattın tarçını içine atmalısın.

GİBİ

 Temel görevi benzerlik ilişkisi kurmak olduğu için “benzetme edatı” olarak da bilinir. Genellikle kendinden önceki kelimeyle öbek oluşturarak farklı anlam ilişkileri kurar. Tahmin, yaklaşıklık, eşitlik, o anda gibi anlam ilişkileri kurar.

Daha önce kimse bana senin gibi davranmadı. (Karşılaştırma)

Çocuklar gibi sevindik. (Benzetme)

Kapıyı açtığı gibi kendini dışarı attı. (Acelecilik)

Yağmur yağacak gibi. (Tahmin)

KADAR

Yalın hal veya yönelme haldeki isimlere eklenerek kullanılır. Cümleye karşılaştırma, benzerlik, eşitlik, yaklaşıklık, ölçü gibi anlamlar katar.

Siz de onlar kadar anlayışsızsınız.  (eşitlik)

Seni görmüş kadar oldum. (gibi)

Salonda on kadar oyuncu vardı. (yaklaşıklık)

Onu saat beşe kadar bekledim. (zaman)

Adamı eve kadar takip etti. (mekânda sınırlandırma)

Yağan dolu ceviz kadarmış. (benzerlik)

Burası avuç kadar bir yerdir. (karşılaştırma)

SANKİ

Cümleye “benzetme, uyarı, hoş görmeme, sözüm ona, sözde, inanmama, zannetme, öyle sanma” anlamları katar.

Sen sanki gökyüzünde güneşsin.  (Benzerlik)

Ona bunları söylemek iyi miydi sanki? (hoş görmeme)

Gece kar yağacak sanki. (tahmin)

Sanki her şeyden ben sorumluymuşum da bana kızıyor. (reddetme)

Böylesi daha mı iyi sanki! (beğenmeme)

İÇİN

Cümleye amaç, neden, özgülük, görelik, karşılık gibi anlamlar katar. Kendinden önceki sözcükle de öbekleşerek sözcük grubu oluşturur. Paragraf sorularının neden-sonuç isteyen türünde anahtar sözcük görevinde bulunur.

Balık tutmak için bu malzemeleri aldı. (amaç-sonuç)

Dikkati dağıldığı için ara verdi. (neden- sonuç)

Ankara’ya iki gün için gidiyor. (süre)

Bunu yapman için ne teklif ettiler? (karşılık)

Benim için hepsi güzel. (görecelik)

Bu film için iyi şeyler okumadım. (Hakkında)

Her şey vatan için. (uğruna)

GÖRE

Yönelme (-a/-e) hal ekiyle birlikte kullanılarak söz öbeği oluşturulabilir. Cümleye, görecelik, karşılaştırma, uygunluk gibi çok farklı anlamlar verebilir.

Sağlık Bakanlığına göre vaka sayısı artıyormuş. (açısından)

Bu eşyaları bütçemize göre alırız. (ölçülülük)

Duyduğuma göre söyledikleri hep yalanmış.(bakılırsa)

Jale, Lale’ye göre daha uzunmuş. (karşılaştırma)

Ona göre beden yokmuş. (uygunluk)

ÜZERE

Cümleye amaç, koşul, zamanda yakınlık, süre gibi anlamlar katar.

Kitabı yarın vermek üzere alabilirsin. (şart)

Akşam olmak üzere çabuk olalım. (zamanda yakınlık)

DOĞRU

 Yönelme (-e) hal eki almış sözcüklerden gelerek bunlarla öbekleşir. Cümleye yer-yön, yönelme, zaman gibi anlamlar katar.

Denize doğru gel. (yer-yön)

KARŞI

Yönelme hal ekiyle birlikte kullanılarak farklı anlam ilişkileri kurar.

Manzaraya karşı oturmuş düşünüyorduk. (yer-yön)

BERİ-İTİBAREN:

 İkisi de ayrılma (-den)  hal ekiyle öbekleşerek kullanılır. “Beri” bir eylemin başladığı zamanı, “itibaren” ise başlayacağı zamanı bildirir.

Çocukluğumuzdan beri arkadaşız.

Ayın başından itibaren yeni mallar gelecek.

KARŞIN- RAĞMEN

Yönelme (-e)  hal eki almış sözcüklerden sonra gelerek öbekleşir ve genellikle karşıtlık ilgisi kurar.

Oradan ayrılmasına rağmen sorunları bitmedi.

Seninle tanışmış olmamasına karşın seni çok iyi tanıyormuş.

DEĞİL

Olumsuzluk anlamı veren bir edattır. Ek fiilin olumsuz şekli olarak da kullanılır.

Bu yemeği değil diğerini yapalım.

Hava o kadar da soğuk değil.

Dolayı, ötürü,  dek, denli, özgü, -den önce, -den sonra, -den başka, dair, misali, ancak, yalnız, sadece,bir” vs… sözcükleri de edattır.

Bunu söylediğinden dolayı mı ona kırgınsın?

Seni sonsuza dek seveceğim.

Bundan ötürü seni affetmeyeceğim.

Bu, Türkiye’ye özgü bir bitkidir.

Dersten önce hocayı görmeliyim.

Eve girdikten sonra çıkmak istemiyorum.

Beni ondan başka kimse anlamaz.

UYARI: “Ancak, yalnız, sadece” sözcükleri tehlikeli sözcüklerdir. Bu sözcükler yerine “ama” sözcüğü getirilebiliyorsa bağlaç, bu sözcükler bir tek” anlamında kullanılıyorlarsa edattır.

Beni ancak sen anlarsın……..edat

Seninle gelirim ancak (ama) kimsenin haberi olmayacak……bağlaç

Bugün yalnız bir test çözdü………..edat

Tatile gideriz yalnız (ama) çocukları da götürürüz………..bağlaç

Arabaya sadece seni alırız. (edat)

Bunu konuyu anlatırım sadece(ama) beni dinlemelisin. ……bağlaç