Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİL ÇEKİMİ DİLEK- TASARLAMA KİPLERİ

Eylemlerin gerçekleşmesiyle ilgili bir isteği anlatan kiplere dilek kipleri denir. Bunu tasarlama, istek, şart ya da emir şeklinde dile getirir.

Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur.

Dilek kiplerinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ya da gerçekleşemediği belli değildir.  Eylem sadece tasarlanmıştır. Bu kiplerde tasarı, plan, niyet vardır.

  1. GEREKLİLİK KİPİ

Fiil kök ve gövdelerine “-malı/-meli” kip ekinin getirilmesiyle yapılır. Fiilde anlatılan yargının yapılması gerektiğini bildirir.

Bazen de olasılık anlamı katar.

Çok daha fazla test çözmelisiniz.—–zorunluluk

Beni artık anlamalısın.——-zorunluluk

Bu saatlerde Fransa’ya varmış olmalı. —-olasılık

 Olumlu çekimiOlumsuz çekimiOlumlu soruOlumsuz soru
1.Tekil kişi çekimiSil-meli-y-imSil-me-meli-y-imSil-meli-mi-y-imSil-me-meli-mi-y-im
2.Tekil kişi çekimiSil-meli—sinSil-me-meli-sinSil-meli-mi-sinSil-me-meli-mi-sin
3.Tekil kişi çekimiSil-meli-Sil-me-meli-Sil-meli-miSil-me-meli-mi
1.Çoğul kişi çekimiSil-meli-y-izSil-me-meli-y-izSil-meli-mi-y-izSil-me-meli-mi-iz
2.Çoğul kişi çekimiSil-meli-sinizSil-me-meli-sinizSil-meli-mi-sinizSil-me-meli-mi-siniz
3.Çoğul kişi çekimiSil-meli-lerSil-me-meli-lerSil-meli-ler-miSil-me-meli-ler-mi


  1. ŞART (KOŞUL) KİPİ

Fiil kök ve gövdelerine “-sa/-se” ekinin getirilmesiyle yapılır. Fiillere şart veya dilek anlamları katar.

     Şart kipi yan cümlecik görevinde kullanılırsa kullanıldığında “şart”; yüklem görevinde kullanıldığında ise “istek” anlamı verir.

     Bunu yaparsan seninle bir daha konuşmam.——şart anlamı

     Eve gelirsen onunla tanışırsın.——-şart anlamı

Hayat bayram olsa…——dilek anlamı

 Olumlu çekimiOlumsuz çekimiOlumlu soruOlumsuz soru
1.Tekil kişi çekimiYe-se-mye-me-se-mye-se-m-miYe-me-se-m-mi
2.Tekil kişi çekimiYe-se-nye-me-se-nye-se-n-miye-me-se-n-mi
3.Tekil kişi çekimiYe-se-ye-me-se-ye-se-miye-me-se-mi
1.Çoğul kişi çekimiYe-se-kye-me-se-kye-se-k-miye-me-se-k-mi
2.Çoğul kişi çekimiYe-se-nizye-me-se-nizye-se-niz-miye-me-se-niz-mi
3.Çoğul kişi çekimiYe-se-lerye-me-se-lerye-se-ler-miye-me-se-ler-mi


  1. İSTEK KİPİ

Fiil kök ve gövdelerine “-a/-e” ekinin getirilmesiyle yapılır.  Eylemin gerçekleşmesi dileğini, isteğini ifade eder. Daha çok birinci tekil ve çoğul çekimleri kullanılır. Diğerleri dua veya beddualarda sıkça kullanılır.

Güzel evlere gelin gidesin.

Allah belanı vere.

Yeni açılan sergiye gidelim.

 Olumlu çekimiOlumsuz çekimiOlumlu soruOlumsuz soru
1.Tekil kişi çekimiÇal-a-y-ımÇal-ma-y-a-y-ımÇal-a-y-ım-mıÇal-ma-y-a-y-ım-mı
2.Tekil kişi çekimiÇal-a-sınÇal-ma-y-a-sınÇal-a-sın-mıÇal-ma-y-a-sın-nı
3.Tekil kişi çekimiÇal-a-Çal-ma-y-a-Çal-a-mıÇal-ma-y-a-mı
1.Çoğul kişi çekimiÇal-a-lımÇal-ma-y-a-lımÇal-a-lım-mıÇal-ma-y-a—lım-mı
2.Çoğul kişi çekimiÇal-a-sınızÇal-ma-y-a-sınızÇal-a-sınız-mıÇal-ma-y-a-sınız-mı
3.Çoğul kişi çekimiÇal-a-larÇal-ma-y-a-larÇal-a-lar-mıÇal-ma-y-a-lar-mı


  1. EMİR KİPİ

Emir kipinin özel bir eki yoktur. Sadece şahıs ekleriyle çekimlenir. Birinci kişi kendine emir veremediğinden bu kipin birinci kişi çekimi yoktur. Diğer kiplerden farklı olarak 3.tekil kişi çekiminde kişi eki kullanılır. Ancak 2. Tekil kişi çekiminde kişi eki kullanılmaz.

Buraya gel!

Söylediklerimi hemen yapsın!

 Olumlu çekimiOlumsuz çekimiOlumlu soruOlumsuz soru
1.Tekil kişi çekimi——-————–—–
2.Tekil kişi çekimiYapYap-mayap mıyap-ma-mı
3.Tekil kişi çekimiYap-sınYap-ma-sınyap-sın-mıyap-ma-sın-mı
1.Çoğul kişi çekimi———-———-——–———
2.Çoğul kişi çekimiYap-ın/
yap-ınız
Yap-ma-y-ın
yap-ma-y-ınız
yap-ın-mı/
yap-ınız-mı
yap-ma-y-ın-mı/
yap-ma-y-ınız-mı
3.Çoğul kişi çekimiYap-sınlarYap-ma-sınlaryap-sınlar-mıyap-ma-sınlar-mı