Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-4

  1. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini yazınız.
  2. Hikâyelerin yapı unsurlarını yazarak bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Dünya edebiyatında ilk hikaye , İtalyan yazar ………………………’nun yazdığı ……………………….’dur.

Bir dilin, tarihin bilinmeyen dönemlerinde kendinden ayrılmış olan kollarına …………………denir.

Özbekistan’da konuşulan Türkçe……………………, Ege bölgesinde konuşulan Türkçe ise …………….a örnektir.

Hikaye edebiyatımıza …………………….döneminde girmiştir.

Edebiyat, güzel sanatların ………………..sanatlarındandır.

Heykel ve mimari………………………sanatlardandır.

Türk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı,………………………………………… ve ……………………………..olmak üzere üç dönemde incelenir.

4. Aşağıda hikâye türü ile ilgili verilen bilgilerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….Hikayelerde derin kişi çözümlemeleri ve mekan tasvirleri yapılır.

…..Hikayelerde  kişi sayısı azdır.

….Hikayelerde anlatıcı kurmaca kişidir ve anlatılanlar da kurmaca gerçekliktir.

 …..Hikayeler kısa yazılardır ve genelde tek olay anlatılır.

…..Tanzimat’tan önce mesnevi, destan, halk hikayesi gibi türler hikaye yerine geçerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işlevinde yazıldıklarını karşılarına yazınız.

 Bu dersten çok sıkıldım…………

Kodlama yaparken kutucuğu taşırmamaya dikkat ediniz………………

Tanzimat döneminde değişik konular işlenmiştir…………………

O yazarı okuduğunda zorlanmıyor musun?…………………

Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim denir………

6..Aşağıda verilen cümledeki isimlerin çeşitlerini yazınız. (tekil-çoğul-topluluk, cins-özel, soyut- somut )

Sabahattin, orduya katılmak için eşini ve kızını alarak heyecanla Ordu’ya gitti.

7.Aşağıdaki paragrafta yer alan isim tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız.

Filmin ortasında ağlayan bir kadın sesi ve inleyen kedinin sesini duyunca sinema kapısının koluna öyle bir yüklendi ki tahta kol kırıldı.”

8.Otobüs durağına varmak üzereyken otobüs geçti. Ayşe şoföre durması için ıslık çaldı. Şoför de onu görünce durdu. Ayşe’yi aldı.”  Bu iletişim modelinde iletişimin ögelerini bularak aşağıya yazınız.

“Atatürkün naşının istanbuldan Ankara’ya nakilini, geçeceği yolarda ki her kes ilgiyle takip ediyordu. Bilecik ve Polatlı gibi eskişehirde de insanlar Ata’nın şehirlerinden ne zaman geçeceğini merakediyor, okullar da ve halk evi gibi yerlerde hazırlıklar sürüyordu.””

9.A Yukarıdaki paragrafta yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını bulup düzetmiş şekilde aşağıya yazınız.

9. B.Bu metnin yapı unsurlarını bularak aşağıya yazınız.

9. C. Bu hikâye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Kategoriler
9.SINIF

9. SINIF 1. VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-3

El ele acele etmeden sokakta yürüyorduk. Totoca bana hayatı öğretiyordu. Ben de, ağabeyim elimden tuttuğu ve bana birtakım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendimi eğitirken, yalnız olduğum için, yanılıyordu.”

1.A.Yukarıdaki hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.

1.B. Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

1.C. Yukarıdaki metinde altı çizili isimlerin özelliklerini yazınız.

2. Aşağıdaki tabloda kutucukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Türk Edebiyatının Dönemleri

3. Hikâye türü ile ilgili beş özellik yazınız.

4. Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde eşleştiriniz.

Hastanın durumu stabil     
Okul dışında da zirzopluk etme! Ağız
Uşaklar dilimizi mektepde Latin elifbası ile yazır.Argo
Cangı cılıngız kutlu bolsın.Jargon
Bre kene akşama pilav yapık.Şive
Hele dadaş hoş mısen? 

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işleviyle yazıldığını karşılarına yazınız.

Ellerinizi güzelce yıkayın.

Pencereyi açma!

Beni dinlemiyor musun?

Akşama annemlere gidip çocuğu alacağım.

Ondan nefret ediyorum.

Ne mutlu ki ampüte milli takımı kazandı.

Sen gittin diye ağlıyor bu şehir.

En az bir duyu organımızla algıladığımız isimlere somut isim denir.

Hikâyeler yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları işler.

6. Aşağıdaki soruların karşısına kısa cevaplarını yazınız.

Dünya edebiyatının ilk hikaye yazarı…………….

Dünya edebiyatının ilk hikaye kitabı………….

Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi……………..

Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk hikaye……………..

Hikaye türü,edebiyatımıza hangi dönemde girdi?………..

Eskiden hikaye türü yerine hangi türler kullanılırdı?…………..

7. Aşağıdaki tamlamaların karşısına türlerini yazınız.

Sobanın odunu

Yaprak sarması

Demir kapının kenarı

Hayatın zorlukları

Defterin kapak deseni

Soluğumun şiddeti

Hava gazı

8. “Sokağın başında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Başörtüsünün kenarıyla gözlerini sildi. Tahta masaya oturmasa düşebilirdi. Evinin bahçesinde onun sokağı geçmesini izledi. Adam bavulunun kolundan tutmuş, yavaş yavaş yürüyordu. Kadın birden durdu. Kocasının sol tarafında bir çocuk başı gördü. Adam ,” Bu benim oğlum.” deyince kadın şaşkınlıktan bayıldı. Adam, Almanya’da başkasıyla evlenmişti.”

A. Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

B. Yukarıdaki metinde yer alan isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız.

Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI- 1

  1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….. Çuvaşça ve Yakutça, Türkçenin şiveleridir.

.. Standart dilimiz Ankara ağzıdır.

….. Şive, ülkenin sınırlarının dışında kullanılan Türkçedir.

….. Edebiyat, fonetik sanatlardandır.

….Tiyatro, anlatmaya bağlı metinlerdendir.

….. Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı eserlere şiir denir.

….. Durum hikâyesine Cehov tarzı hikâye de denir.

….. Ömer Seyfettin olay hikâyesi yazarlarındandır.

….. Anı, göstermeye bağlı metinlerdendir.

2. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

  • Olay hikâyesine…………………………………….. adı da verilir. Edebiyatımızda …………………………………………… ve Refik Halit Karay bu türün önemli temsilcileridir.

……………………hikayesine, Cehov tarzı hikaye de denir. Edebiyatımızda ………………………………………ve …………………………………önemli temsilcileridir.

3. Dilin hangi işlevde kullanıldıklarını karşılarına yazınız.

  • Hocam, bu soru kaç puan?…………………….
  • Soruları çöz!………………….
  • Sensiz cennet bile sürgün sayılır………………………………
  • Ünlem, seslenmelerden sonra konur……………………
  • Herkes kopya çekti………………………..

4. “Annem, “Artık eve gel! “ dedi. Ben de eve gelmeyince annem terliğini fırlattı.” Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

Alıcı:

Gönderici (Kaynak):

Kanal:

Mesaj:

Kod (şifre):

Bağlam (ortam):

Geribildirim (Dönüt):

5. A. Öğretmen, harıl harıl ders anlatıyordu. Biz de gözlerimiz açık uyuyorduk. Birazdan yapacağımız maçı düşünüyorduk.”

Bu paragraf hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

5.B. Bu hikâyenin yapı unsurlarını bulup yazınız.

6. Aşağıdaki tabloda yer alan isimlerin türlerini işaretleyiniz

 tekilçoğultopluluksoyutsomutcinsözelbasittüremişbirleşik
defneler          
Sevgi          
Hatay          
öfke          
demet          
köpükler          
ışık          
sesler          
düşünceler          
millet          
rüya          
kalem          
laleler          
Çanakkale          
açlık          
küme          
hava          
hanımeli          
Zeytinburnu          
halk          
kargaburunlar