Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

EDEBİ SANATLAR ALIŞTIRMA DERLEMESİ

  • MECAZI-I MÜRSELİN HANGİ TÜRÜNE ÖRNEKTİR?

– Anne, çamaşır kazanı kaynadı,gel!

– Üstünü çıkarıp yatağa uzandı.

– Ne zamandır evde tencere kaynamıyor.

– Bu depoyla Düzce’ye kadar gideriz.

– Şofben yanıyordu.

– O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı.

– Üniversitedeki kürsüsünde yıllarca çalıştı.

– Motor gece karanlığında yükünü Bartın’a boşalttı.

– Bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu.

– Hay mübarek! Bereket yağıyor bereket!

– Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz.

– Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski,sonra Mozart çaldı.

– Şimdi de biraz Yunus Emre okuyalım mı?

– Pikapta Münir Nurettin dönüyordu.

– Eve haber verip geleyim.

– Batı ve Doğu, inanç ve felsefe yönünden hem birbirini etkilemiş hem birbirine uzak durmuştur.

– Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.

– Ankara bu notaya cevap vermekte gecikmedi.

– Adresi bir de şu büfeye sorsak mı?

– Sizin işinizi şu masa halleder beyefendi.

–Anadolu, hepimize hınç ve şüpheyle bakıyor.

–Çankaya, bu gelişmelere sessiz kalamazdı.

–O, beyaz perdenin en güzel sanatçısıdır.

–Çatma, kurban olayım çehreni ay nazlı hilâl.

–Sobayı yaktınız mı?

–O, ülkemizin en güçlü raketlerinden biridir.

–Siz, hiç Yaşar Kemal’i okudunuz mu?

–Son günlerde Vivaldi dinliyorum.

–Gökten bereket yağıyor.

  • Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen öğeleri ilgili kısma yazınız.

1. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

2. Fırtınalar koparken git de seyret denizi

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

3. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller

Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

4. Bir masal meyvesi gibi paylaştık

Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Benzeyen Kendisine Benzetilen

   …………….       ……………………………….

  • Aşağıdaki dizelerde kişileştirme (teşhis) sanatı vardır. Kişileştirilen varlığı ilgili kısma yazınız.

1. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

3. Yürüyordum ağlıyordu ırmaklar

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

4. Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

  •  Aşağıdaki dizelerde istiare (eğretileme) sanatı vardır. Bu istiarelerden hangisinin kapalı, hangisinin açık istiare olduğunu örneklerin altındaki boşluklara yazınız.

1. Can kafeste durmaz uçar

Dünya bir han konan göçer

İstiarenin Türü……………………………………

2. Yüce dağ başında siyah tül vardır

İstiarenin Türü……………………………………

3. Yanar gökyüzünün kandilleri ıssız çöllerde

istiarenin Türü…………………………………….

4. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

İstiarenin Türü………………………………………………

  •  Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun terimler yazınız.

1. Bir kavramı benzetme amacı gütmeden, başka bir kavram yerine kullanmaya…………denir.

2. Bilinen bir olayı, söyleyişte bir anlam inceliği yaratmak için, bilmezlikten gelerek söz söylemeye ……………….denir.

3. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yakıştırmaya……………….denir.

4. Bir sözü yakın ve uzak anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya……………denir.

5. Anlamca birbiriyle ilgili, birbirini düşündürebilen sözleri bir arada kullanmaya ……………. denir.

6. Söz arasında tarihsel bir olaya, kişiliğe işaret etme sanatına………………….denir.

7. Bir sözü hem gerçek, hem mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya…………… denir.

8. Yazımları bir, anlamları farklı sözlerle yapılan sanata………………….denir.

  •  Aşağıdaki dizelerde bir ya da birden çok söz sanatı vardır. Bu sanatları bulunuz ve boş kısma yazınız.

1. Der ki çiğdem: Ben âlâyım,

Yiğit başıma belayım…………………………………………….

2. Bir güzel şûha dedim ki gözün sürmelidir

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir

………………………………………………………………….

3. Artarak tufan olan bir yağmurdur uykusuzluk

………………………………………………..

4. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

…………………………………………………………..

5. Nice bin dalgalı Tekbir olur tek bir ses

………………………………………………………………

6. Âh ettikçe kara bağrım delinir

Sayılmaz benlerin binden ziyade

………………………………………………………….

7. Bu gece misafirim olsan yeter

Soğur sevincinden sürahide su

……………………………………………………….

8. Balıklar masal anlatsa

Tarla sürse kırlangıçlar

…………………………………………………….

9. Dışarım buz bağlamış

İçerim durmaz yanar

………………………………………………………………….

10. Billur bir avize Bursa’da zaman

………………………………………………….

11. Bir hilâl uğruna ne güneşler batıyor

………………………………………………

12. Dedim dilber niçin sararıp soldun

Dedi çektiğim dil yaresindendir

…………………………………………………..

13. Madem Ferhat’ım dersin

Şu dağları yarsana

……………………………………………………….

14. Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

………………………………………..

15. Dağda yaprak kalmadı

Yarama bağlamaktan

……………………………………………………

16. Beni bende demen bende degülüm

Bir ben vardır bende benden içerü

……………………………………..

17. Ey dost senin yoluna

Canım vereyim Mevlâ

Aşkını komayayım

Oda gireyin mevta

…………………………………………………………………….

18. Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes

Gel nay gibi inleyelim bari zârzâr

………………………………………………………………….

19. Gülen çehremi görüp

Sanmayın beni bahtiyardır

Her kahkahanın içinde

Bir damla gözyaşı vardır

……………………………………………………………….

20. Sen yoksun diye bahçemde

Çiçekler açmıyor bak

………………………………………………………………

  • Aşağıdaki istiare örneklerini  inceleyiniz.

1. “Eğilmiş arza,kanar,muttasıl kanar güller.”

B:       KB:     TÜR:

2. “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.”
B:       KB:     TÜR:

3. “Bir med günü gökyüzü kurşunla örtülü.”
B:       KB:     TÜR:

4. “İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece.”
B:       KB:     TÜR:

5.”Can kafeste durmaz uçar / Dünya bir han konan göçer.”
B:       KB:            TÜR:


B:       KB:               TÜR:


B:       KB              TÜR:

6. “Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut.”
B:       KB:               TÜR:

7. O kızıl zafer kartalının / Çankaya’da kurulmuş yuvası.”
B:         KB:          TÜR:

8. “Güneş, denizin mavi sularında saçını yıkıyordu.”
B:              KB:           TÜR:

9. Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya.”
B:           KB:             TÜR:

10.”Yeşil kurbağalar öter göllerde / Kırıldı kanadım kaldım çöllerde.”
B:                 KB:              TÜR:

11.”Yürüyordum, ağlıyordu ırmaklar.”
B:                          KB:               TÜR:

12.”Havada bir dost eli okşuyor elimizi.”
B:                KB:               TÜR:

13.”Yüce dağ başında siyah tül vardır.”
B:                KB:               TÜR:

14.”Sabahtan uğradım ben bir fidana.”
B:                KB:               TÜR:

15.”Mor menekşe boyun eğmiş / Yapracığı suya deşmiş.”
B:                KB:               TÜR:

16.”Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.”
B:                KB:              TÜR:

17.”Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.”
B:                KB:              TÜR:


18.”Semânın kandilleri yanmıştı.”
B:                KB:               TÜR:

19.”Durur tekbir alır dağlar / Döner dağlarda kartallar.”
B:                KB:               TÜR:

20.”Vatan ufkundaki en güzel çeyiz
En şanlı süs,baktım yarıya çekildi.”
B:                KB:               TÜR:

21.”Uzak dağlarda kaybolmuş bir bulut/Rüzgârın bir unutkanlığıdır.”
B:                KB:               TÜR:

22.”Yedi tepeli şehirde bıraktım gonca gülümü.”
B:                KB:               TÜR:

23.”Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne.
“B:               KB:               TÜR:

24.”Görünmez kanatlarıyla hatıralar / Camlara çarpıp duruyor.”
B:                KB:               TÜR:

25.”Başımdan bir kova sevda döküldü,
Islanmadım,üşümedim,yandım oy!”
B:                KB:              TÜR:

26. “Gökyüzü sarsılıp köpürüyor,camlara saldırıyor.”
B:                KB:              TÜR:

27. “Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin.”
B:                KB:              TÜR:

28. “Ufuklar merhametsiz,rüzgârlar hoyrat
Yok artık can verdi aydınlık mevsimler.”
B:                KB:              TÜR:

29.”Dağlara yaslanıp yatan güneşi/Yaralı, hastadır, yorgundur sandım.”
B:                KB:               TÜR:

30. “Bir ateş düştü canıma / Yanarım kimseler bilmez.”
B:                KB:               TÜR:

Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-4

  1. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini yazınız.
  2. Hikâyelerin yapı unsurlarını yazarak bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Dünya edebiyatında ilk hikaye , İtalyan yazar ………………………’nun yazdığı ……………………….’dur.

Bir dilin, tarihin bilinmeyen dönemlerinde kendinden ayrılmış olan kollarına …………………denir.

Özbekistan’da konuşulan Türkçe……………………, Ege bölgesinde konuşulan Türkçe ise …………….a örnektir.

Hikaye edebiyatımıza …………………….döneminde girmiştir.

Edebiyat, güzel sanatların ………………..sanatlarındandır.

Heykel ve mimari………………………sanatlardandır.

Türk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı,………………………………………… ve ……………………………..olmak üzere üç dönemde incelenir.

4. Aşağıda hikâye türü ile ilgili verilen bilgilerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….Hikayelerde derin kişi çözümlemeleri ve mekan tasvirleri yapılır.

…..Hikayelerde  kişi sayısı azdır.

….Hikayelerde anlatıcı kurmaca kişidir ve anlatılanlar da kurmaca gerçekliktir.

 …..Hikayeler kısa yazılardır ve genelde tek olay anlatılır.

…..Tanzimat’tan önce mesnevi, destan, halk hikayesi gibi türler hikaye yerine geçerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işlevinde yazıldıklarını karşılarına yazınız.

 Bu dersten çok sıkıldım…………

Kodlama yaparken kutucuğu taşırmamaya dikkat ediniz………………

Tanzimat döneminde değişik konular işlenmiştir…………………

O yazarı okuduğunda zorlanmıyor musun?…………………

Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim denir………

6..Aşağıda verilen cümledeki isimlerin çeşitlerini yazınız. (tekil-çoğul-topluluk, cins-özel, soyut- somut )

Sabahattin, orduya katılmak için eşini ve kızını alarak heyecanla Ordu’ya gitti.

7.Aşağıdaki paragrafta yer alan isim tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız.

Filmin ortasında ağlayan bir kadın sesi ve inleyen kedinin sesini duyunca sinema kapısının koluna öyle bir yüklendi ki tahta kol kırıldı.”

8.Otobüs durağına varmak üzereyken otobüs geçti. Ayşe şoföre durması için ıslık çaldı. Şoför de onu görünce durdu. Ayşe’yi aldı.”  Bu iletişim modelinde iletişimin ögelerini bularak aşağıya yazınız.

“Atatürkün naşının istanbuldan Ankara’ya nakilini, geçeceği yolarda ki her kes ilgiyle takip ediyordu. Bilecik ve Polatlı gibi eskişehirde de insanlar Ata’nın şehirlerinden ne zaman geçeceğini merakediyor, okullar da ve halk evi gibi yerlerde hazırlıklar sürüyordu.””

9.A Yukarıdaki paragrafta yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını bulup düzetmiş şekilde aşağıya yazınız.

9. B.Bu metnin yapı unsurlarını bularak aşağıya yazınız.

9. C. Bu hikâye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Kategoriler
9.SINIF

9. SINIF 1. VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-3

El ele acele etmeden sokakta yürüyorduk. Totoca bana hayatı öğretiyordu. Ben de, ağabeyim elimden tuttuğu ve bana birtakım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendimi eğitirken, yalnız olduğum için, yanılıyordu.”

1.A.Yukarıdaki hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.

1.B. Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

1.C. Yukarıdaki metinde altı çizili isimlerin özelliklerini yazınız.

2. Aşağıdaki tabloda kutucukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Türk Edebiyatının Dönemleri

3. Hikâye türü ile ilgili beş özellik yazınız.

4. Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde eşleştiriniz.

Hastanın durumu stabil     
Okul dışında da zirzopluk etme! Ağız
Uşaklar dilimizi mektepde Latin elifbası ile yazır.Argo
Cangı cılıngız kutlu bolsın.Jargon
Bre kene akşama pilav yapık.Şive
Hele dadaş hoş mısen? 

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işleviyle yazıldığını karşılarına yazınız.

Ellerinizi güzelce yıkayın.

Pencereyi açma!

Beni dinlemiyor musun?

Akşama annemlere gidip çocuğu alacağım.

Ondan nefret ediyorum.

Ne mutlu ki ampüte milli takımı kazandı.

Sen gittin diye ağlıyor bu şehir.

En az bir duyu organımızla algıladığımız isimlere somut isim denir.

Hikâyeler yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları işler.

6. Aşağıdaki soruların karşısına kısa cevaplarını yazınız.

Dünya edebiyatının ilk hikaye yazarı…………….

Dünya edebiyatının ilk hikaye kitabı………….

Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi……………..

Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk hikaye……………..

Hikaye türü,edebiyatımıza hangi dönemde girdi?………..

Eskiden hikaye türü yerine hangi türler kullanılırdı?…………..

7. Aşağıdaki tamlamaların karşısına türlerini yazınız.

Sobanın odunu

Yaprak sarması

Demir kapının kenarı

Hayatın zorlukları

Defterin kapak deseni

Soluğumun şiddeti

Hava gazı

8. “Sokağın başında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Başörtüsünün kenarıyla gözlerini sildi. Tahta masaya oturmasa düşebilirdi. Evinin bahçesinde onun sokağı geçmesini izledi. Adam bavulunun kolundan tutmuş, yavaş yavaş yürüyordu. Kadın birden durdu. Kocasının sol tarafında bir çocuk başı gördü. Adam ,” Bu benim oğlum.” deyince kadın şaşkınlıktan bayıldı. Adam, Almanya’da başkasıyla evlenmişti.”

A. Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

B. Yukarıdaki metinde yer alan isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız.