Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-4

 1. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini yazınız.
 2. Hikâyelerin yapı unsurlarını yazarak bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Dünya edebiyatında ilk hikaye , İtalyan yazar ………………………’nun yazdığı ……………………….’dur.

Bir dilin, tarihin bilinmeyen dönemlerinde kendinden ayrılmış olan kollarına …………………denir.

Özbekistan’da konuşulan Türkçe……………………, Ege bölgesinde konuşulan Türkçe ise …………….a örnektir.

Hikaye edebiyatımıza …………………….döneminde girmiştir.

Edebiyat, güzel sanatların ………………..sanatlarındandır.

Heykel ve mimari………………………sanatlardandır.

Türk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı,………………………………………… ve ……………………………..olmak üzere üç dönemde incelenir.

4. Aşağıda hikâye türü ile ilgili verilen bilgilerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….Hikayelerde derin kişi çözümlemeleri ve mekan tasvirleri yapılır.

…..Hikayelerde  kişi sayısı azdır.

….Hikayelerde anlatıcı kurmaca kişidir ve anlatılanlar da kurmaca gerçekliktir.

 …..Hikayeler kısa yazılardır ve genelde tek olay anlatılır.

…..Tanzimat’tan önce mesnevi, destan, halk hikayesi gibi türler hikaye yerine geçerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işlevinde yazıldıklarını karşılarına yazınız.

 Bu dersten çok sıkıldım…………

Kodlama yaparken kutucuğu taşırmamaya dikkat ediniz………………

Tanzimat döneminde değişik konular işlenmiştir…………………

O yazarı okuduğunda zorlanmıyor musun?…………………

Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim denir………

6..Aşağıda verilen cümledeki isimlerin çeşitlerini yazınız. (tekil-çoğul-topluluk, cins-özel, soyut- somut )

Sabahattin, orduya katılmak için eşini ve kızını alarak heyecanla Ordu’ya gitti.

7.Aşağıdaki paragrafta yer alan isim tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız.

Filmin ortasında ağlayan bir kadın sesi ve inleyen kedinin sesini duyunca sinema kapısının koluna öyle bir yüklendi ki tahta kol kırıldı.”

8.Otobüs durağına varmak üzereyken otobüs geçti. Ayşe şoföre durması için ıslık çaldı. Şoför de onu görünce durdu. Ayşe’yi aldı.”  Bu iletişim modelinde iletişimin ögelerini bularak aşağıya yazınız.

“Atatürkün naşının istanbuldan Ankara’ya nakilini, geçeceği yolarda ki her kes ilgiyle takip ediyordu. Bilecik ve Polatlı gibi eskişehirde de insanlar Ata’nın şehirlerinden ne zaman geçeceğini merakediyor, okullar da ve halk evi gibi yerlerde hazırlıklar sürüyordu.””

9.A Yukarıdaki paragrafta yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını bulup düzetmiş şekilde aşağıya yazınız.

9. B.Bu metnin yapı unsurlarını bularak aşağıya yazınız.

9. C. Bu hikâye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Kategoriler
9.SINIF

9. SINIF 1. VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-3

El ele acele etmeden sokakta yürüyorduk. Totoca bana hayatı öğretiyordu. Ben de, ağabeyim elimden tuttuğu ve bana birtakım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendimi eğitirken, yalnız olduğum için, yanılıyordu.”

1.A.Yukarıdaki hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.

1.B. Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

1.C. Yukarıdaki metinde altı çizili isimlerin özelliklerini yazınız.

2. Aşağıdaki tabloda kutucukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Türk Edebiyatının Dönemleri

3. Hikâye türü ile ilgili beş özellik yazınız.

4. Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde eşleştiriniz.

Hastanın durumu stabil     
Okul dışında da zirzopluk etme! Ağız
Uşaklar dilimizi mektepde Latin elifbası ile yazır.Argo
Cangı cılıngız kutlu bolsın.Jargon
Bre kene akşama pilav yapık.Şive
Hele dadaş hoş mısen? 

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işleviyle yazıldığını karşılarına yazınız.

Ellerinizi güzelce yıkayın.

Pencereyi açma!

Beni dinlemiyor musun?

Akşama annemlere gidip çocuğu alacağım.

Ondan nefret ediyorum.

Ne mutlu ki ampüte milli takımı kazandı.

Sen gittin diye ağlıyor bu şehir.

En az bir duyu organımızla algıladığımız isimlere somut isim denir.

Hikâyeler yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları işler.

6. Aşağıdaki soruların karşısına kısa cevaplarını yazınız.

Dünya edebiyatının ilk hikaye yazarı…………….

Dünya edebiyatının ilk hikaye kitabı………….

Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi……………..

Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk hikaye……………..

Hikaye türü,edebiyatımıza hangi dönemde girdi?………..

Eskiden hikaye türü yerine hangi türler kullanılırdı?…………..

7. Aşağıdaki tamlamaların karşısına türlerini yazınız.

Sobanın odunu

Yaprak sarması

Demir kapının kenarı

Hayatın zorlukları

Defterin kapak deseni

Soluğumun şiddeti

Hava gazı

8. “Sokağın başında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Başörtüsünün kenarıyla gözlerini sildi. Tahta masaya oturmasa düşebilirdi. Evinin bahçesinde onun sokağı geçmesini izledi. Adam bavulunun kolundan tutmuş, yavaş yavaş yürüyordu. Kadın birden durdu. Kocasının sol tarafında bir çocuk başı gördü. Adam ,” Bu benim oğlum.” deyince kadın şaşkınlıktan bayıldı. Adam, Almanya’da başkasıyla evlenmişti.”

A. Bu iletişim modelinde, iletişimin ögelerini bulunuz.

B. Yukarıdaki metinde yer alan isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız.

Kategoriler
9.SINIF

9. SINIF 1.VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-2

 1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

…….Sanatın doğuşu, insanın yeryüzünde var oluşuna, insanın doğayla savaşımına dek uzanmaktadır.

.. İnsanların duygu, düşünce,istek ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak estetik biçimde anlatma sanatına müzik denir.

…… Türk edebiyatı; İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet’in Etkisindeki Türk Edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere dört dönemde incelenir.

…… Bilimde dil amaç, edebiyatta dil araçtır.

…… Edebiyatın konusu insandır.

…… Edebiyat; sosyoloji, psikoloji,tarih, felsefe gibi bilimlerden yararlanır.

……. Edebiyat bir güzel sanat değildir.

……Resim, heykel ve mimari plastik sanatlardandır.

……. Tiyatro ve sinema görsel sanatlardandır.

…….. İşitsel sanatların malzemesi sestir.

……. Metinler öncelikle yazılış amaçlarına göre sınıflandırılır.

…… Roman, şiir, hikâye sanatsal metindir.

…..Karadeniz’de konuşulan Türkçe, “Karadeniz şivesi” olarak adlandırılır.

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

 • Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarına………………………………..denir.
 •  Aynı meslek veya topluluklardaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına ………………….adı verilir.
 • Ülkemizdeki ortak (standart dil)………………………..Türkçesidir.
 • ………………………….,düşünceyi desteklemek amacıyla konuyla ilgili söz sahibi, güvenilir bir kişinin  sözünden yararlanma şeklindeki düşünceyi geliştirme yoludur.
 • İletişimde gönderici ve alıcının birbiriyle anlaşmak için kullandıkları ortak sistem ………………..dur.
 • ………………………..alıcının, göndericinin iletisine verdiği karşılıktır.
 • ………………………………., yaşanmış ya da yaşanması muhtemel durum ve olayların anlatıldığı kısa bir edebi türdür.
 • Anlatmaya bağlı metinlerin ……………………, ……………………..,………………………..ve ………………………………..olmak üzere dört yapı unsuru vardır.
 • Dünya edebiyatında ilk hikaye, İtalyan yazar ……………………..’nun yazdığı ……………………………..’dur.
 • Edebiyatımızda Batılı anlamda yazılan ilk hikaye ………………………………………………’nin  ………………………………..adlı öyküsüdür.
 • Hikayelerde ………………………ve……………………………………anlatım kullanılır.

Bir bilgeye sormuşlar:

Sevmek mi daha iyidir,sevilmek mi?

Bilge cevap vermiş:

Sevmek! Çünkü sevildiğinden hiçbir zaman emin olamazsın.”

3. A. Yukarıdaki iletişim modeli ile ilgili aşağıda istenenleri bulunuz.

Alıcı:                                   Kanal:

Kaynak:                                Kod:

Mesaj:                                Geribildirim:

Bağlam:

3.B Yukarıdaki hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.

3.C Yukarıdaki hikâyede kullanılan bakış açısı hangisidir? Bunu nereden anlıyorsunuz?

4.Edebiyat-tarih ilişkisini örneklerle açıklayınız.

5. Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarını işaretleyiniz.

Anlatıcı, hikâyede olayı anlatan kişidir. Yani yazarın kendisidir.

Hikâye, olay ve durum hikâyesi olarak iki kolda gelişir.

Hikâyenin kişi kadrosu azdır.

Hikâyede kurmaca gerçeklik vardır.

Genelde tek bir olay anlatılır.

Kısa yazılardır.

Hikâyede çatışma olmasa da olur.

Çevre ve kişi betimlemeleri ayrıntısıyla verilir.

6. Aşağıdaki paragrafta yapılan yazım yanlışlarını bularak düzeltiniz.

Beni de yanına aldığın da bir Ağustos akşamıydı. 12 Ağustos 2016 da Cuma günü var mıştık oraya. Kapıda ki adam benim elimdeki bavulu aldı.  “odanızamı bırakayım?” diye sordu. Öylece kala kaldım.”

7.Edebiyat nedir?

8. Metinler kaç grupta sınıflandırılır? İsimlerini yazınız.

9.Edebiyat güzel sanatların hangi dalına dâhil edilebilir?