Kategoriler
11. SINIF 6. ÜNİTE: ROMAN

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ROMAN-1923-1950

 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923’te cumhuriyetin ilanıyla başlamıştır.
 • Roman ve hikâyeler; cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almışlardır.
 • Milli Edebiyat sanatçılarının çoğu nu dönemde eser vermeye devam etmişlerdir.
 • Daha çok savaş anıları, savaş sonrası Anadolu’nun hali, Anadolu’da zor durumda kalan insanlar ele alınmıştır.
 • Anadolu insanı ve yaşamı, yanlış batılılaşma, batıl inançlar, hurafeler üzerinde durulur.
 • Daha çok gerçekçi gözlemlere dayanan eserler vermişlerdir.
 • Realizm ve natüralizm akınlarının etkisi görülür.
 • Kişi ve çevre betimlemeleri önemli olmakla birlikte daha çok ön plana çıkmıştır.
 • Önceki dönemlere oranla teknik geliştirilmiş, daha kaliteli romanlar yazılmıştır.
 • Bu dönemdeki önemli temsilciler:

1.Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

2.Reşat Nuri GÜNTEKİN

3.Sabahattin ALİ

4.Ahmet HamdiTANPINAR

5.Peyami SAFA

6.Abdülhak Şinasi HİSAR

1923’ten 1946’ya kadar roman ve hikâyelerimizde işlenen konular:

*Anadolu ve Anadolu halkı

* Milli Mücadele (Kurtuluş Savaşı) ve inkılâpların anlatılması

*Psikolojik yapıtlarla bireye dönüş

*İşçi-işveren ilişkisi (Sadri Ertem’le başlamış)

*Aşk romanlarında, savaş sonrasının getirdiği ahlak çöküntüsü özellikle İstanbul mekânında işlenmiştir.

*Sıradan insanların hikâyeleri, olay hikâyelerinin yerini almıştır. (Sait Faik, Sabahattin Ali, Memduh Şevket)

*Maziyle hesaplaşma

*Doğu—Batı çatışması, yanlış Batılılaşma

 • Bu dönemde eser veren yazarları hem Milli Edebiyat hem de Cumhuriyet Döneminde Hikâye başlıklarında verdiğimiz için burada onlarla ilgili ayrıca bilgi vermeyeceğiz. Bazılarını da cumhuriyet döneminde ortaya çıkan dört anlayışın alt başlığında vereceğiz.