Kategoriler
11. SINIF 11.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi Çalışma Soruları

Yağmur çoğalıyor… Rüzgâr serin… Ve kız hâlâ açtır… Kafasında İki fikir çarpışıyor… Düşünüyor ki yaşamak kendi hakkıdır… Fakat…

Karşısındaki sarhoş gülüyor ve onu nazikâne çağırıyor… Fakat nereye? Titreyen bir vücut… Yanan bir baş ve ağlayan gözler. Fakat açlık ve yuvasızlık korkunç… Ay dede, niçin bir yol göstermiyorsun?”

Kız yavaş yavaş kalkıyor… Kararını vermiştir. Bu karar bütün fenalığına, çirkinliğine ve iğrençliğine rağmen yaşamak kararıdır. Çünkü hayat tatlı… Kendi koluna giren sarhoşa ürkek adımlarını uydurarak bilmediği karanlık bir sokağa doğru yürüyor.. Ve tam bu sırada korkunç bir sağanak… Korkunç gök gürültüleri ve yıldırımlar… Bu bir fırtına mı? Hayır!.. Bu, iki şehidin ve sayısız şehitlerin isyanıdır.. Şehitler ağlıyor… Biz yağmur sanıyoruz.. Şehitler hıçkırıyor… Rüzgâr diyoruz.. Şehitler haykırıyor… Fırtına zannediyoruz… Ve şehitlerin duasına da yıldırım adını veriyoruz…

Gece… Üstümüzde çarpan kanatla şehitlerin duasıdır. Onlar bir şey söylüyorlar. Fakat fânilerin kulağı onu işitmiyor.. Bak, rüzgâra kulak ver. “O bir şehit kızı, şehit kardeşiydi. Yarın da ötekiler gibi bir şehit karısı ve şehit anası olacaktı” diye inliyor. Bak, harabedeki baykuşu dinle: “ey Türk Eli, bu yüzden senin alnın karadır” diye lanet savuruyor…

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

 1. Yukarıdaki parça Cumhuriyet döneminde hangi hikâye anlayışıyla yazılmış olabilir.
 1. Bu anlayışın dil, anlatım, sanat anlayışı, etkilendiği akım ve konusu hakkında bilgi veriniz.
 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
 • Cumhuriyet Edebiyatı 1920’de TBMM’nin açılmasıyla başladı…………..
 • 1923-1940 hikayesinde dil oldukça sadeleştirilmiş, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır……………………………………
 • 1923-1940 yılları arasında romantizm akımın etkisi vardır……………….
 • Cumhuriyet Edebiyatı’nda sadece Cumhuriyet döneminde doğmuş ve yaşamış sanatçılar eser vermişlerdir……………………..
 • 1940-1960 hikâyesinde dört anlayışla hikâye yazılmıştır. Bunlar milli ve dini duyarlılıkla yazılanlar, modernizmi esas alanlar, toplumcu gerçekçiler ve bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerdir…………………….
 •  Sabahattin Ali, milli ve dini duyarlılığı esas alan yazarlardandır………………………..
 • Milli ve dini duyarlılığı esas alan hikayeler sanatı araç olarak kullanmışlardır………………….
 • Hüseyin Nihal Atsız, toplumcu gerçekçidir…………………………..
 • Toplumcu gerçekçilikte yazar kendi düşüncesini okura kabul ettirmek ister………………..
 • Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde İslamiyet’in insan hayatındaki olumlu etkisi, ahlaki değerler ön plandadır…………
 • 1923-1940 hikâyesinde II. Dünya Savaşı ve yarattığı sonuçlar en çok işlenen temalardır…..
 • Milli ve dini duyarlılıkla yazılan hikayelerde geleneksel anlatım teknikleri reddedilerek bilin çakışı, iç monolog gibi teknikler sıkça kullanılmıştır…………
 1. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarını ve hangi anlayışla yazıldıklarını karşılarına yazınız.
ESERYAZARANLAYIŞ
Ekmek Kavgası  
Korkuyu Beklerken  
Otlakçı  
Göl İnsanları  
Rozalya Ana  
Gülen Ada  
Yüksek Gerilim  
Sarı Sıcak  
Troya’da Ölüm Vardı  
Öküzden Tayyare  
 1. Aşağıdaki ifadelerin hangi hikâye anlayışıyla yazıldığını karşılarına yazınız.
 • Yazarlar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır………
 • Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir…..
 • Anadolu, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki hassasiyetler milli kültür ve tarihi bilinci ön plandadır. …………………………..
 • Geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir.
 • Yazarların temsilciliğini Franz Kafka, Albert Camus, J.P. Sartre’nin yaptığı varoluşçuluktan etkilendikleri görülür.
 • Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.
 • Anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır……………………
 • Olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır………………
 • Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir…………………………………
 • Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir………………………….
 • Bunalım edebiyatı olarak bilinir……………..
 • Din duygusunun ön plana çıkarıldığı eserlerde dini yaşama ait unsurlar, iç huzur, İslamiyet’in birey üzerindeki olumlu etkileri anlatılmıştır…………………………
 • Eserlerde “bilinç akışı” tekniği kullanılır; diyaloglara ve hikâye etmeye pek yer verilmez…………
 • Büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur……………..
 • Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, kahramanlıklar, dini hassasiyetler, İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir.
 • Marksizmin etkisiyle Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar………………..
 • Çağrışıma çok yer verilmiş, şiirsel bir anlatım benimsenmiştir………………………
 • Yusuf Atılgan’ın Eylemci adlı öykü kitabı bu anlayışla yazılmıştır…………………..
 •  Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen varoluşçuluk, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur………………
 • Hava Parası, İhtiyar Çilingir gibi eserler bu anlayışın ürünüdür……………..
 • Siyasi ideolojinin ön planda olduğu ve sağlam kurgunun görülmediği bu anlayışta realizm ve natüralizmin etkileri görülür……………………..
 1. Aşağıdaki yazarların hangi anlayışa mensup olduklarını karşılarına yazınız.

Yaşar Kemal………………

Adalet Ağaoğlu………………

Abbas Sayar…………………….

Mustafa Necati Sepetçioğlu…………………..

Cevat Şakir Kabaağaçlı……………………..

Mustafa Kutlu……………………

Yusuf Atılgan……………………

Orhan Kemal…………………..

Sevinç Çokum…………………………….

Kemal Tahir………………

Samiha Ayverdi……………

Hüseyin Nihal Atsız……………………

Kemal Bilbaşar………………………

 1. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz.
 • Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
 • Bu hareketleriyle yalnızca havanda su dövüyordu.
 • Onu en çok etkileyen şey, ailesinin onun için yaptığı bu güzel sürprizdi.
 • Sonunda buraya telefon etmek aklınıza geldi.
 • Sınav sonucunu aldığım için çok mutlu oldum.
 1. Aşağıdaki cümlelerin öznelerini bulunuz.
 • Sensiz her şey boş.
 • Ankara’ya her şeyi bilir annesi ilk önce vardı.
 • Kırmızı balonu elinden kaçan ve sonra da ağlayan kıza bir elmalı şeker uzattı.
 • On İki Dev Adam, çıktığı son maçta herkesi büyüledi.
 1. Aşağıdaki cümlelerin nesnelerini bulunuz.
 • Ayşe’yi sınava almak için erkenden uyandık.
 • Kız, bir tarafı yamulmuş tepsiyi sıkıca tutuyordu.
 • Taksitleri bitince son model araba baktı.
 1. Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini bulunuz.
 • Kitap, kitaplığın sol ucunda duruyordu.
 • Dersi biten öğrenciyi, bir saat geç kalan servis okulun önünden almadı.
 • Sahilde denize taş fırlatan adama ters ters bakarak yoluna devam edip oradan ayrıldı.
 1. Aşağıdaki cümlelerdeki zarf tümleçlerini bulunuz.
 •  Sabahın beşinde beni neden aradığını söylemeyecek misin?
 • Bütün aile bir anda buraya pılınızı pırtınızı toplanarak neden geldiniz?
 • Beni korkutarak hiçbir zaman emellerine ulaşamazsın.
 • Araba bu akşam bizden çok ileri gitti.
 1. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.
 • Dün,  birileri sınıfta çok ağır kokulu bir parfüm sıktığından bazı öğrenciler rahatsız oldu.
 • Bütün acılarımın yegane sebebi, senin beni yüzüstü bırakmandır.
 • Seviyesizce yapılan eleştiriler okurlarca dünkü gazetede protesto edildi.
 • Kapını çalan benim.
 • Her istediğini yazan, hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan deneyimli ve kaprisli bir yazardı.
 • Sınıfa girdiğimde, sınıfın ortasında duran kırık saati kaldırmalarını iki öğrenciden rica  ettim.
 • Kim, nerede, kiminle ne yapıyor?
 • Senin bütün bunları nasıl algıladığını bir türlü anlayamıyorum.
 •  Geçen haftanın ortasında, sınavda, kodu okutarak cevapları bulan öğrencileri neler bekliyor?
 • O şehirde gene şarkılar söyleniyordur karşılık görmemiş sevgiler üstüne.
 • Işıkları sönmüş odamda, yarım kalmış şarkımı duyuyor musun?
Kategoriler
10. SINIF 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10. SINIF HİKÂYE -FİİLİMSİLER ÇALIŞMA KÂĞIDI

– Bu dağa adıyla sanıyla Kara Dağ derler. Başını duman bürümüş, deyip giderken bunlar susadılar. Dağda su ararken duman çöküp birbirlerini kaybettiler. Bu kadar aradılar, bulamadılar. Kerem eyitti:

– Yarabbi, bir taraftan Sofu’yu ve bir taraftan sevdiğimi kaybettim. Benim halim ne ola? Başıma neler geldi? Bu genç yaşımda anama babama hasret kaldım. deyip ağlayarak aldı sazı eline, bakalım ne dedi?

Aldı Kerem:

Arzuladım geldim Kara Dağ seni

Nedir bu çektiğim elinden senin

Aktı çeşmim yaşı Ceyhun’a döndü

Aceb kimler geçer selinden senin

 1. Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır?
 2. Bu metin türünün beş özelliğini yazınız.
 3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
 • Modern anlamda ilk hikaye edebiyatımıza ………………….döneminde girmiştir.
 • İslamiyet Etkisindeki Türk edebiyatı;………………ve ……………….olmak üzere iki döneme ayrılır.
 • Şairlerin şiirlerinin toplandığı deftere halk edebiyatında……………………., divan edebiyatında …………………….denir.
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda ……………., ………………ve…………..olmak üzere dört nazım şekli  vardır.
 • Batı Türkçesi sırasıyla…………………………………, …………………………… ve ………………………..evrelerinden geçmiştir.
 •    Irk Bitig ve Altun Yaruk ………………………alfabesiyle yazılmışlardır.
 •    Edebiyatımızdaki ilk mesnevi………………………………………………..’tir.

4. Aşağıdaki ifadelerin karşısına Dede Korkut Hikâyeleri mi, halk hikâyesi mi, cenkname mi, mesnevi mi olduklarını yazınız.

 • Beyit nazım birimiyle yazılır……………………….
 • Nazım- nesir karışıktır…………………………….
 • Hz. Ali’nin kahramanlıkları sıkça işlenir…………………………….
 • 15.yy.da yazıya geçirilmiştir ancak yazıya geçiren belli değildir…………………………….
 • Aşıklar tarafından anlatılırlar ve genellikle aşk konusu işlenir………………………………..
 • Her beyit kendi arasında kafiyelidir……………………………………………
 • Bu türün ilk örneği Kutadgu Bilig’tir……………………..
 • Oğuzların yaşadıkları mücadeleleri anlatır……………………….
 • Genellikle mutsuz sonla biter…………………………
 • Hayber Kalesi buna örnek gösterilebilir………………………..
 • Fars edebiyatından alınmıştır…………………
 • Yakın zamanda Türkistan Gümbet’te üçüncü nüshası ve kayıp olan üçüncü hikayesi bulunmuştur…………
 • Destandan halk hikayesine geçiş eseridir…………………..
 • Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin en ünlüleridir…………………..
 • Aruzun kısa kalıplarıyla yazılmıştır………………………..
 • Çoğunlukla bir aşığın (genellikle de rüyasında bağlama çalmayı öğrenen ve âşık olan) aşkı için yollara düşmesi, sevgilisine ulaşmak için birçok badire atlatması, çoğunlukla da sevgilisine kavuşamaması anlatılır……………….
 • Beyitleri arasında konu bütünlüğü vardır………………………
 • Fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç –dua ve bazen de efsane  bölümlerinden oluşur…………..
 • Beyit sayısı sınırsızdır……………………..
 • Din adına savaşan kahramanların amacı, dini tebliğ etmek, gayrimüslimler ile olan problemleri ortaya koymak ve bunları çözüme kavuşturmaktır………………………….
 • İlk söyleyeni belli olmadığı için halkın ortak malıdır ve anonimdir……………………..
 • Olay çevresinde gelişen manzum bir türdür………………..
 • Vatikan ve Dresden’de nüshaları vardır…………………….
 • Deli Dumrul, Bamsı Beyrek, Boğaç Han en çok sevilen anlatılardır……………………

5. Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerin Tanzimat, Serveti Fünun ve Milli Edebiyat hikâyesinden hangisine ait olduğunu karşılarına yazınız.

 • Yazarlar kişiliğini gizlemezler……………….
 • Daha çok İstanbul ve saray çevresi anlatılır………………
 • Oldukça sade bir dille yazılmışlardır…………….
 • Sanat için sanat anlayışı ile yazılmışlardır…………….
 • Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı anlatılır………………
 • Teknik açıdan zayıftır……………….
 • Halit Ziya bu dönemin en ünlü yazarıdır……………………..
 • Dil sadeleştirilmeye çalışılmış ama başarılı olamamıştır………………..
 • Daha çok romantizmin etkileri görülür…………………
 • Anadolu insanı ve köy yaşamı işlenmeye başlanmıştır…………………..
 • Tesadüflere çokça yer verilir…………………..
 • İlk yerli hikaye bu dönemde yazılmıştır…………………..
 • Dağa Çıkan Kurt, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri ve Tanrı Misafiri adlı hikaye kitapları bu dönemde yazılmışlardır………………………….
 • Yazar durduk yere olayın akışını keser ve farklı konular hakkında ansiklopedik bilgiler verir………….
 • 1911 yılında Selanik’te Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının çıkardıkları Genç Kalemler dergisinde yazılan Yeni Lisan makalesiyle başlayan dönemde yazılan hikayelerdir………………
 • Hace-i Evvel olarak bilinen ve yazı makinesi lakabıyla da anılan yazarımız bu dönemde yazmıştır……..
 • Dil şiire göre sade olsa da yine de ağırdır. Sanatlı bir dil ve söyleyiş tercih etmişlerdir……….
 • Esaret, aşk, yanlış batılılaşma gibi konular işlenmiştir…………….
 •  “Sanat toplum içindir.” anlayışı hakimdir……………
 • Pandomima kitabından alınan Kediler adlı öykü bu dönemde yazılmıştır.………………………….
 • Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür…………………

6. Aşağıdaki ilklerin adını ve yazarını yazınız.

İlk hikâye kitabımız  
İlk mesnevi  
İlk yerli hikâye  
İlk yazılı belgeler  
İlk modern hikaye  
 1. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doğru bilgi ile dolduralım.
HikâyeYazarıDönemi
Müsameretname  
 Ahmet Mithat Efendi 
 Samipaşazade Sezai 
Yalnız Efe  
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Harap Mabetler  
Memleket Hikâyeleri  
Tanrı Misafiri  
 1. Aşağıdaki kelimeleri bir fiilimsi bir de çekimli fiil olarak cümle içinde kullanınız.
 • Görecek:

               Fiilimsi:

              Çekimli fiil:

 • Saplanmış:

              Fiilimsi:

              Çekimli fiil:

 • Çalmadık:

      Fiilimsi:

      Çekimli fiil:

 • Görünmez:

      Fiilimsi:

      Çekimli fiil:

 • Güvenilir:

      Fiilimsi:

      Çekimi fiil:

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim-fiilleri bulunuz.
 • Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;

Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır! (Tevfik Fikret)

 • O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler. (Can Yücel)
 • Gülüşüne bin kurşun sıksa da ölüm
 • Unutma ki umuda kurşun işleme gülüm. (Nazım Hikmet)
 • Bir bakış bir aşığa bilsen neler anlatır

Bir bakış bir aşığı senelerce ağlatır. (Victor Hugo)

 • Gülümsedim o sıra,

Bazen sevinirim,

Sevinmek nedense hep yedi yaşında

Ve ah… dedim sonra,

Ah! (Didem Madak)

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf fiillerini bulunuz.

İnsan çıtır ekmeği ısırdığında,
Kırıklar dolar kucağına,
İşte orası umudun tarlasıdır.
Ve orada başaklar ağırlaştığında,
Sayısız ah dökülür toprağa. (Didem Madak)

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat-fiileri bulunuz.

Ahlat ahların ağacıydı,
Yaşlanmaya başlayanların,
İtiraf edilememiş aşkların,
Evde kalmış kızların.
Ahlat ahların ağacıydı,
Cezayir nasıl cezaların ülkesiyse,
Öyleydi işte. (Didem Madak)

 • O şehirde gene şarkılar söyleniyordur

Karşılık görmemiş sevgiler üstüne

Işıkları sönmüş odamda

Yarım kalmış şarkımı duyuyor musun

Beni sorarsan gene yapayalnızım

Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun (İlhan Geçer)

 1. Aşağıdaki dizelerde yer alan fiilimsileri bularak türlerini yazınız.

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa

Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır

Kopmaz kökler salmaktır oraya  (Ataol Behramoğlu)

 • Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
  Günahıma girmeden, katilim olmadan git!

Git de şen şakrak geçen günlerime gün ekle,
Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.  (Cemal Safi)

 • ne vakit bir yaşamak düşünsem
  bu kurtlar sofrasında belki zor
  ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
  ne vakit bir yaşamak düşünsem
  sus deyip adınla başlıyorum
  içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
  hayır başka türlü olmayacak
  ben sana mecburum bilemezsin… (Attila İlhan)
Kategoriler
Uncategorized

9. SINIF TEST LİNKLERİ

 1. ÜNİTE—-TEST 1——
 1. ünite———test 1——online çöz