Kategoriler
9.SINIF YAZILI SORULARI Uncategorized YAZILI SORULARI

9. SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI B GRUBU

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (5pn)

……Edebiyat, konusunu tarihten alabilir.

…..Türk edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı ve Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.

…..Edebiyatta amaç, estetik duygu uyandırmaktır.

……. Bir yazar romanında toplumun değişimlerini, değerlerini anlatacaksa sosyoloji biliminden yararlanır.

…..Türkçenin standart dili İstanbul ağzıdır.

 1. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.(5pn.)
 • Türkçenin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış iki lehçesi vardır. Bunlar ……………………..ve ………………………..dır.
 • Öykülerde, olayın oluşması için ortaya çıkan dramatik anlaşmazlığa …………………….denir.
 • Şiir, ………………………………………………………….metinler grubuna girer.
 • Anlatmaya bağlı metinlerde yazarın anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, mantık çerçevesinde kafasından geçenler şeklinde okuyucuya vermesine ……………………………………..denir.
 1.  “Öğretmen sınıfa girerek “Kağıtları dağıtıyorum, masanın üzerinde bir şey kalmasın!” dedi. Öğrenciler de masanın üzerindekileri toplayarak hazır hale geldiler.” Bu iletişim modelinde aşağıda verilen iletişim ögelerini bulunuz. (8pn)

Kaynak (Gönderici):

Alıcı:

Mesaj:

Geribildirim (Dönüt):

 1. ” Ertesi yıl annem, yazın gene İstanbul’a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan’a ahır hâlâ yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. “Kuşpalazı” dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Birtakım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu.”
 • Yukarıdaki öykü parçasının, olay hikâyesine mi durum hikâyesine mi ait olduğunu nedeniyle birlikte yazınız. (4p)
 • Yukarıdaki öykü türünün Türk ve dünya edebiyatlarındaki önemli temsilcileri kimdir?(4pn)
 • Yukarıdaki öykünün yapı unsurlarını bulunuz.(8pn)
 1. “Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…’

Yukarıdaki paragraf hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsun?(4pn.)

 1.   I.  METİN:1001 DERDE DEVA ZENCEFİL

       ABD’de yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu. ABD’li uzmanlar zencefilin yumurtalık kanserinin tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu. Araştırmalarda toz halindeki zencefil suda eritilerek kanserli hücreye uygulandı.

         II.METİN: HEY GİDİ GÜNEŞLİ UYKULAR

Ömrüm oldukça hatırlayacağım

Uyuduğum yıldızlı geceleri,                                            Denizkızlarının kucağında.

   Sular başladı mı sığlaşmaya

   Bir bir sönerdi yıldızlar;                                Bırakırdı beni usulca beşiğime

   Saçları ay ışığından dadılarım.

Yukarıdaki metinlerin türünü metin sınıflandırma tablosuna göre yazınız? Bu türlerin birer özelliğini aşağıya yazınız.(8pn.)

 • I. Metnin türü:   ………………………………..

Özelliği:

 • II. Metnin türü :……………………………….

Özelliği:

 1. Aşağıdaki verilen sanat isimlerini güzel sanatlar tablosunda doğru yere yazınız. (5pn)

            (edebiyat, opera, heykel, sinema, mimari)

GÖRSELİŞİTSELDRAMATİK
         
 1. Aşağıda istenenlerin karşısına doğru bilgiyi yazınız. (4pn)

Dünya edebiyatındaki ilk hikaye kitabı………….

Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye kitabı…………………..

Edebiyatımızdaki ilk modern hikayenin yazarı…………….

Durum hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi……………………….

 1. Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde eşleştiriniz.(5P.)

 • Hele dadaş hoş mısen?                    1. AĞIZ…………….
 • Cangıcılıngız kutlu bolsın                2. JARGON………….
 • Bre kene akşama pilav yapık            3. ARGO…………….
 • Okul dışında da zirzopluk etme!       4. ŞİVE……………
 • Hastanın durumu stabil.
 1. Aşağıdaki parçada ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(5P.)

Bana dönerek (  ) (  )Efendim (  ) izin verirseniz size arkadaşımı tanıtayım (  ) Leyla (  ) (  ) dedi

 1. Kalbinde ki yarayımı, evindeki belayı mı düşünsün? Birde başına 23 kasımda ödemesi gereken borç çıkı verdi.” Cümlesindeki yazım yanlışlarının altını çizerek cümleyi yanlışsız yeniden yazınız. (10pn)
 1. “Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın.
  Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık.
  Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı.
  Kadehler kırıldılar sana bu gece.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili isimlerin aldıkları ekleri ayırarak eklerin çeşidini yazınız. (15pn)

 1. Aşağıdaki tabloda verilen isimlerin özelliklerini doğru şekilde işaretleyiniz.(10pn)
 Özelsoyuttoplulukbirleşikçoğul
Hatay     
küme     
adamlar     
kin     
kuşburnu     

                             BAŞARILAR