Kategoriler
2.ÜNİTE: HİKAYE 9.SINIF

HİKÂYE TÜRÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ VE HİKÂYE TÜRLERİ

BOCCACİO

Hikâye türü, Rönesans’tan bu yana, özellikle 19.yy.dan beri gittikçe gelişmiş, edebiyatın en yaygın türlerinden biri olmuştur.

DECAMERON

Hikâyenin dünya edebiyatındaki ilk örneği 14. yy.da İtalyan edebiyatında Boccacio’nun yazdığı on hikâyeden oluşan Decameron adlı kitaptır.

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikâye Tanzimat Dönemi’nde yazılmıştır. Bu dönemden önce hikâyenin yerini halk hikâyeleri, masallar, destanlar, mesneviler tutmaktaydı. Tanzimat döneminde ilk hikâye kitabı Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Letaif-i Rivayat adlı eserdir.

Batılı anlamda yazılan ilk modern hikâye kitabı ise Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Küçük Şeyler’ dir.

HİKÂYE TÜRLERİ

GUY DE MAUPASSANT
 • OLAY HİKÂYESİ: Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından oluşturulduğu için bu tür hikâyelere Maupassant tarzı hikâye de denir. Klasik hikâye veya vaka hikâyesi gibi adlandırmalar da yapılmıştır.
 • Olayın ön planda olduğu türdür. Gözlemin önemli olduğu bu hikâyelerde yazar gerilimi iyice arttırır, sonra da etkileyici bir sonla olayı çözüm bölümünde açıklığa kavuşturur.
ÖMER SEYFETTİN
 • Kişi, zaman ve mekân ifadeleri belirgindir. Hareket ön plandadır.
 • Edebiyatımızda bu hikâye tarzının en önemli ismi Ömer Seyfettin’dir. 
REFİK HALİT
 • Refik Halit Karay’ın da olay hikâyeleri oldukça başarılıdır.
 • DURUM HİKÂYESİ: Rus yazar Anton Cehov, bu tarz hikâyenin en büyük temsilcisidir. Bu nedenle Cehov tarzı hikâye olarak da bilinir.
ANTON CEHOV
 • Kesit hikâyesi ifadesi de kullanılmıştır. Bu tarzda olay geri plandadır. Serim, düğüm çözüm bölümleri net bir şekilde ayrılamaz, hatta bazı hikâyelerde hiç olmayabilir. Zaman ve mekân ifadeleri de pek belirgin değildir. Günlük hayattan bir kesit, bir insanlık durumu anlatılır.
SAİT FAİK
 • Bir zaman diliminde hayatın doğallığı içinde kişinin tepkileri, dugu ve düşünceleri anlatılabilir.
 • Edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.
MEMDUH ŞEVKET
Kategoriler
2.ÜNİTE: HİKAYE 9.SINIF

ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE KULLANILAN TEKNİKLER

ÖYKÜLEME (ANLATMA/TAHKİYE): Anlatıcının bir takım olayları ve bu olaylar çevresindeki insanları, belli bir zaman ve mekân çerçevesinde okuyucuya aktarmasıdır.

Anlatım Yöntemi - Anlatım Biçimi - Anlatım - İfade | Yazarın Edebiyat, Tiyatral, Sinemasal Ya Da Müzikal Hikâyeleri Seyirciye İletmek İçin Kullandığı Yapının, Ayarlanma Metodları - Türk Edebiyatı ve Edebi Kişilikler - Kadim Dostlar ™ Forum
ÖYKÜLEME TEKNİĞİ

Sabah pencerenin önünde oturdum. Gençler geçiyordu caddeden. Onları izledim, yürürken birbirlerine omuz atıyorlar, iki de bir durup gülüyorlardı. Düşündüm. Sonra kalktım. Mutfağa yöneldim. Kendime bir kahve yapacaktım ki telefon çaldı.”

 • BETİMLEME (TASVİR): Sözcüklerle resim çizmedir. Bir yerin, bir varlığın özelliklerini, bu özelliklerin duygularımızda uyandırdığı izlenimleri kelimeler aracılığıyla, gözümüzde canlanacak şekilde anlatılmasına betimleme denir.
10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ - türk dili ve edebiyatı
BETİMLEME TEKNİĞİ

Generalin her üç kızı da iri yapılı, hayat dolu ve çok sağlıklıydılar. Uzun bir boy, şaşılacak kadar geniş omuzlu ve bir erkeğinki kadar da kuvvetli kolları vardı. Midenin, bu şekilde irileşme ile büyük bir ilgisi vardı.”

 • GÖSTERME TEKNİĞİ: Anlatıcının olmadığı, olayları direkt olarak kişilerin anlattığı tekniktir. Yani anlatıcı, okuyucu ile eser arasına girmez.  Tiyatro metinlerinde kullanılan bir tekniktir.
GÖSTERME TEKNİĞİ

“HİKMET EFENDİ: Eee, gülü seven dikenine katlanır.

MÜŞTAK BEY: Gel şunu sana vereyim be! Ama nikâhla ha! Geçinemeyecek ne varmış; ya o akıllanır, ya da sen çıldırırsın.

HİKMET EFENDİ: Sakın Kumru’nun yerine onu sana vermesinler! Olur mu olur. Büyük dururken küçüğü kocaya vermek pek adet değildir.

MÜŞTAK BEY: Yok, bak ben öyle şaka sevmem.

HİKMET EFENDİ: Biraz önce şakayla bana veriyordun ya?

MÜŞTAK BEY: Ben onu sana şakayla değil gerçekten vermek istiyorum.

HİKMET EFENDİ: Sus, özrün kabahatinden büyük.

MÜŞTAK BEY: Hiç de bile!

HİKMET EFENDİ: Yaaa!”

 • ÖZETLEME TEKNİĞİ: Yaşanılanları en kısa şekliyle okuyucuya aktarmaktır. Daha çok romanda tercih edilen bir yöntem olup olay zamanında hafta, ay veya yıl ölçeğindeki bir zamana sığan bir öykünün özetlenerek geçilmesi esastır.
ÖZETLEME TEKNİĞİ

Sonra, günlerce hayatın akışına kapıldı. Önemsiz gördüğü olayları tekrar yaşadı. Selim’i düşünmeden günler geçti. Yatakta gecelerce uyudu, yıkandı, tıraş oldu, tekrar kirlendi. Yeni bir paket jilet aldı. Evde birkaç kere umumi temizlik yapıldı. Dostlarıyla geceler yaşadı: Selim’in tanımadığı dostlarla, aile ve iş çevresinin arkadaşlarıyla. Birbirlerine benzeyen günler, yaşarken nasıl geçtiği anlaşılmayan günler, tarih düşürülmez imkânsız günler…  Günler birbirini kovaladı. Pazartesi oldu, sonra pazar, sonra gene pazartesi. Sonra gene pazar oldu. Geç kalkıldı. Kahvaltı, büyük kahvaltı, geç yapıldı. Pazar gazeteleri okundu, bilmeceler çözüldü: geçen hafta çözülen aynı bilmeceler. Evde yemek verildi, başka evlere yemeye gidildi.”

 • GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ: Bu yöntemle bir nevi geçmiş ile bugünü birleştiren yazar, kimi zaman birkaç saat geriye kimi zaman da birkaç yıl öncesine gidebilmektedir. Bu anlatma zamanı ile ilgili bir tekniktir. Öykü anlatıcısı olayı içinde bulunduğu şimdiki zamandan alıp karakterin geçmişine ya da olayın meydana geldiği zamana gider. Geriye dönüş tekniğinde yazar karakterlerin yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi vermeyi amaçlar. Karakterlerin bir şeyler hatırlamaları da bu anlatım tekniğiyle verilir.
GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ

Çarpıyor gene tavaları, tencereleri, kap kacağı. Başıma vuruyor sanki. Küçükken ne iyiydiler, ne uslu, ne buyruklara uyan… Yıllar bozuyor çocukları, alışkanlıklar bozuyor. Hiç üzmezlerdi eskiden beni, bundan sonra üzecekler sanırım. Söylüyorum bunu onlara kızıyorlar. “Ne demek bundan sonra üzmek?” diye parlıyorlar. “Biz bundan sonra büyüyecek miyiz? Çocuk, torun sahibi olduk. Bundan sonra üzmek ne demek allasen?”  diyorlar. Oysa bilmezler ki çoluk çocuğa da karışsalar, kocasalar da benim gözümde hep korunmaya, sıcaklığıma, sevgime muhtaçtırlar. Bilgisizlik işte, neyse, kızmadım.”

 • DİYALOG TEKNİĞİ: Kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanır. Metne akıcılık kazandırır. Kahramanlar, sosyal statülerine uygun biçimde konuşturulur.
Etkili İletişim Nedir? Becerileri ve Teknikleri Nelerdir? | unikesfet.com
DİYALOG TEKNİĞİ

“-    Ah anneciğim, bilmem ne oldum, bugün keyfim yok, dedi.

-Allah’a emanet, oğlum nen var?

-Bir baş ağrısı, bir sersemlik, bir…

-Vah vah…oğlum, hastalık şakaya gelmez, kendini bir hekime göstermelisin.”

 • İÇ MONOLOG (İÇ KONUŞMA TEKNİĞİ): Anlatmaya bağlı metinlerde yazarın anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından kafasından geçenler şeklinde okuyucuya vermesine denir. Kahraman sesli düşünür. Karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Bu teknikte kahramanın duygu ve düşünceleri belirli bir mantık sırasıyla verilir.
İletişim Nedir Tanımı Anlamı İletişimin Önemi
İÇ MONOLOG TEKNİĞİ

  “ Hep dostlarıyla olan paylaşmasını diyenler de yok mu? Var, var elbet. Yadsımıyoruz mutluluklarını ama ki neden hep kıvanma, hep sevinç? Acılar yok mudur ki? İçtenlik bu değil bence. Sevgini de hep, sevincini de olur mu böyle? Gerekir mi üstelik? Ben söylerim bak, doğru doğru, dosdoğru… Sevinsem bir gün faraza sinemaya gitsem olur a… Gider tüm arkadaşlarıma derim bunu, filmi falan anlatırım. Ama öte yanda kendi kendime düşünmüşümdür. Bunun verdiği bir çıkış yolu bulamamanın sıkıntısını da derim. İstenmez mi herkeslerin böyle olması? Azcana da olsa demeli tüm duyguları. Yoksa bir tekdüzelik içinde tutsak olur kişi.

 • İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ: Anlatıcının üçüncü kişi olduğu ve ilahi bakış açısının kullanıldığı bir tekniktir.  Anlatıcı, kahramanın zihninden geçenleri bilir. Anlatıcı dışarıdan bakar ama kahramanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini “diye düşündü, aklından geçirdi” gibi ifadelerle okura aktarır. İç monologla karıştırılabilir.
İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ
 • Fark şu ki iç monologda direkt olarak kahraman konuşur ancak iç çözümlemede kahramanın düşüncelerini anlatıcı aktarır. Kahraman edilgendir.

“Armanuş hem bu sorunun sorulmasına memnundu hem de cevap vermeye isteksiz. Anlatmak için çok mu erkendi acaba? Hikâyenin ne kadarını anlatmalıydı?  Şimdi değilse ne zaman? Hem de neden veya neyi bekleyecekti? “

 • BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ: Kahramanın duygu ve düşüncelerinin art arda ve düzensiz biçimde iç konuşma halinde verilmesidir. Ayrıca karakterin aklında kurduğu planlar ve yapmak istediği şeyler de bu teknikle verilir. Bu sayede okuyucu karakterin psikolojisini ve ruh hâlini daha iyi anlayabilir ve bazı olaylarla, bu olayların nedenleri arasındaki bağlantıları açıklayabiliyor.
Bilinç Akışı Tekniği Nedir?. Bilinç akışı tekniği, roman ve öykü… | by Semra Şenol | EDEBİ TÜRKÇE | Medium
BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ
 • Kişilerin duygu ve düşüncelerini, herhangi mantıki bir bağ ve gramer kuralı endişesi taşımaksızın, düzensiz bir şekilde ve çağrışım ilkesi paralelinde doğrudan doğruya okuyucuya aktarmaktan ibarettir. Genellikle modernist eserlerde kullanılan bir tekniktir.  Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.

Bilinç akışı tekniği ile iç monolog tekniği birbiriyle bazı benzerlikler gösterse de bilinç akışı tekniğinin cümleler arasındaki mantık ilişkisinin zayıf olması yönüyle birbirinden ayrılır. Bilinç akışında daha çok serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır.

Divana uzandım sırtüstü. Ölmedim. Güneşin bütün cisimleri ışıttığı bir sırada miskin bir durumum var. Tabiatla da iyi geçinmesini bilemedim. Gene de anlayışla kabul eder beni belki. Galswhorty’nin hikayesindeki gibi, elma ağacının altına da gömmezler ki insanı. Rüzgarlı, geniş bir bayırın manzarasına karışamaz ki insan. Neresinden baksam uygunsuz bir görünüş.  Eskiden belediye yokmuş herhalde.

Kategoriler
2.ÜNİTE: HİKAYE 9.SINIF

HİKÂYEDE ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI

Hikâyelerde olayı anlatan bir kişi vardır. Çoğumuz bu kişinin yazar olduğunu düşünür. Aslında o, yazar değil, yazarın oluşturduğu kurmaca bir kişidir. İşte, anlatmaya dayalı metinlerde olayları anlatan bu kurmaca kişiye anlatıcı adı verilir.  Hikâyeler ya birinci kişi ya da üçüncü kişi tarafından anlatılır. Anlatan kişiye göre de üç bakış açısı kullanılır.

 1. Kahraman Bakış Açısı:  Anlatıcı birinci kişidir. Kişi olayın içinde yer alır. Olay ya kendi başına gelir veya olaya tanıklık eder.
ANLATICI OLAYIN İÇİNDEDİR VE OLAYI KENDİ AĞZINDAN ANLATIR.

“Yürüdüm, düşündüm: Bahçe kapısından çıkıyorum ve hâlâ Nilgün’le Faruk’un gülüştüklerini işitiyorum. Bütün gece yapacakları budur işte: Biri öbürüne her şeyi gülünç bulması için çanak tutacak ve biraz sonra da öbürü ona başka bir şeyi gülünç bulması için yardımcı olacak ve böylece lambanın soluk ışığı altında saatlerce oturup bütün dünyanın kendilerinden haksız, ahmak ve saçma olduğuna karar vererek kendi saçmalıklarını unutacaklar. (Sessiz Ev-Orhan Pamuk)”

Yukarıdaki parçayı inceleyecek olursak anlatıcının birinci kişi olduğunu “yürüdüm” sözcüğünden anlarız. Anlatıcı birinci kişiyse bakış açısı da kahraman bakış açısıdır.

 • Gözlemci Bakış Açısı: Anlatıcı üçüncü kişidir. Olayı dışarıdan bir gözle anlatır. Yani olayları kamera sessizliğinde verir. Kamerayı olaya tutmuş da okur izliyormuş gibi anlatır.  Anlatıcı sadece anlattıklarını bilir.
GÖZLEMCİ BAKIŞ AÇISINDA ANLATICI OLAYLARI KAMERA SESSİZLİĞİNDE VERİR.

Saliha Hanım bu noktaya geldiği gibi, cebinden bir sürü anahtar çıkardı. Yanında bulunan bir çekmeceyi açtı. İçinden altından yapılmış iki kılıf çıkardı. Birini açtı, içindeki kâğıdı aldı, okudu. Okurken gözyaşı çeşme gibi akıyordu. Ayşe Kadın, Saliha Hanım okurken öbür kılıfı alıp:

 • Ay ne güzel a Hanım hep altun bu. Elli dirhem var. Kaş para almış acaba? (Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami)”

Yukarıdaki parçada anlatıcı üçüncü kişidir. Olay kişilerinin yaptıklarını kamera sessizliğinde izliyor ve başka bir şey de bilmiyoruz.

 • İlahi (Tanrısal/Hâkim) Bakış Açısı: Anlatıcı yine üçüncü kişidir. Ancak gözlemci bakış açısından farklı olarak anlatıcı her şeyi bilir. Kişilerin iç dünyasına, iç monologlarına, yaşayacakları şeylere kadar her şey anlatıcının bilgisi dâhilindedir.
İLAHİ BAKIŞ AÇISINDA ANLATICI HER ŞEYİ BİLİR.

Talat Bey ise bunlara hiç kulak asmıyordu. Çünkü hastalığını ancak kendisi bildiği gibi, ilacını da kendisi biliyordu. Ama elinde değildi. İşte zavallının dalgınlığı, şaşkınlığı, düşkünlüğü hep buydu. Talat Bey’in derdini, o zaman hiç kimse bilmiyordu. Çünkü zavallı çocuk, derdini sır tutuyor, hiç kimseye söylemiyordu.” (Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami )

Bu parçada anlatıcı üçüncü kişidir. Anlatıcı, Talat Bey ile ilgili her şeyi bilmektedir ve Talat Bey ile ilgili düşüncelerini de söylemektedir. (Örneğin; zavallı çocuk.)