Kategoriler
Uncategorized

FİİLLER-ZARFLAR ÇALIŞMA KÂĞIDI

 1. Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre (iş,oluş,durum) çeşitlerini yazınız.

Donuyorum……………………….

Bırakacaksınız………………….

Hata ettiniz……………………….

Küflenmiş………………………..

Soğudunuz………………….

Beyazladık……………………

Vermişler……………………………

Koştunuz…………………………

Dövüldük…………………………

Kızarmış…………………………..

Dökmüşler…………………….

Koştu……………………

Baktı……………………..

Sararmış ………………..

Öpüyoruz……………………

Bekleyecek………………….

 1. Aşağıdaki paragrafta geçen çekimli fiilleri bulunuz.

Bütün insanlar caddeye doğru koşuyordu. O ise etrafına bakındı ve derin bir nefes aldı. Kalbinin atışını tüm vücudunda hissediyordu.

 1. Aşağıdaki fiillerin aldığı haber ve dilek kiplerini bulunuz.

Durmalıyız………………………

Çevirdiler……………………..

Sönmüşüm……………………

Göresin…………………………

Bulunuz……………………………

Koşacaklar……………………..

Karıştırmışsınız……………….

Yansalar……………………..

Kabul ettiysek……………..

Dönüyoruz……………

Gelin……………………….

Olmalısın………………………

Anlatıyordu…………………..

Yazmışsın……………………..

Gitsek………………………………

Gelelim……………………..

Sorduk………………………..

Verirler………………………………

Koşamadım………………….

Okusun………………………….

Anlamaz ………………………………..

Okudum……………………………..

Gelmez…………………………….

Söyledi……………………………..

Sevmiş……………………………

İçelim……………………………..

Kazanmalısın ………………….

Katıl…………………..

Yazmayacaksınız………………….

 1. Aşağıdaki fiillerin  birleşik çekimli fiil mi,  basit çekimli fiil mi olduklarını belirleyiniz.
Basit çekimli fiilBirleşik çekimli fiil
Dokunmalıydık
Sevmem
Dökülüyorsunuz
Sürecektin
Doldursaydılar
Kafesleniyormuşum
Temizleriz
Görmüşsek
Sevmeliydi
Baktık
Gülecekmişim
Süslenmişler
Bulmuştuk
Sorarsanız
Sönüyor
Düşse
Yazıyorsunuz
 1. Sol- fiilini şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimini yapınız.
 1. Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyiniz.
BasitTüremişBirleşik
Gidiverdik
Sevinmeliydi
Memnun oldum
Buldu
Vazgeçtim
Hallettin
Bakakaldım
Benimsedik
Yazadursun
Konuşamadı
Hasta oldu
Teşekkür ederim
Koyabildi
Fark ederdi
Düşünmezsin
Bulamadım
Okuyuverdim
Bitirebilir misin
Anlayamadım
Sessizleşti
Benimsedim
Uçururduk
Anlatamam
Düşürmüşüm
Reddetti
Hallettim
Bakakaldılar
 1. Aşağıdaki cümlelerde görülen anlam (kip/zaman) kaymasını bulunuz.

Geceleri yürüyüşe çıkıyoruz.

Haftaya Adana’ya gidiyoruz.

Kapıyı çalan, babam olacak.

Albert Einstein, izafiyet teorisini ortaya atar.

Haftaya Çanakkale’ye gidiyorum.

Masama not bırakan, Ahmet olacak.

Sınavda başarılı olmak için dersi dikkatli dinleyeceksin.

Allah’ım sen bana sabır ver.

 1. Aşağıdaki cümlede yer alan zarfları bulup çeşitlerini yazınız.

Soruların kalitesini nasıl buluyorsun?

Aynı sözü bugün de söyledin.

Başkanımız toplantıda güzel konuştu.

Bütün ev eşyalarını dışarı çabucak çıkardı.

Size geleceğini kesinlikle söylemişti.

Arabayı ileri park et.

Ben her şeyi aşağı indirdim.

Bütün gün ders çalıştı.

Onu koklaya koklaya eve götürdü.

Ben oldukça sinirliğim.

Bu evi nasıl buldun?

Kağan bugün çalışmaya başladı.

Beni sevgiyle kucakladı.

 Arkadaşı çok konuşmayı sevmiyor.

Eve çıkıp ne var be yok indirdi.

CEVAPLAR

FİİLLER-ZARFLAR-EDEBİ SANATLAR ÇALIŞMA KÂĞIDI

 1. Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre (iş,oluş,durum) çeşitlerini yazınız.

Donuyorum……………………….DURUM

Bırakacaksınız………………….İŞ

Hata ettiniz……………………….DURUM

Küflenmiş………………………..OLUŞ

Soğudunuz………………….OLUŞ

Beyazladık……………………OLUŞ

Vermişler……………………………İŞ

Koştunuz…………………………DURUM

Dövüldük…………………………DURUM

Kızarmış…………………………..OLUŞ

Dökmüşler…………………….İŞ

Koştu……………………DURUM

Baktı……………………..DURUM

Sararmış ………………..OLUŞ

Öpüyoruz……………………İŞ

Bekleyecek………………….İŞ

 • Aşağıdaki paragrafta geçen çekimli fiilleri bulunuz.

Bütün insanlar caddeye doğru koşuyordu. O ise etrafına bakındı ve derin bir nefes aldı. Kalbinin atışını tüm vücudunda hissediyordu.

KOŞUYORDU,BAKINDI,NEFES ALDI,HİSSEDİYORDU

 • Aşağıdaki fiillerin aldığı haber ve dilek kiplerini bulunuz.

Durmalıyız………………………DİLEK

Çevirdiler……………………..HABER

Sönmüşüm……………………HABER

Göresin…………………………DİLEK

Bulunuz……………………………DİLEK

Koşacaklar……………………..HABER

Karıştırmışsınız……………….HABER

Yansalar……………………..DİLEK

Kabul ettiysek……………..DİLEK

Dönüyoruz……………HABER

Gelin……………………….DİLEK

Olmalısın………………………DİLEK

Anlatıyordu…………………..HABER

Yazmışsın……………………..HABER

Gitsek………………………………DİLEK

Gelelim……………………..DİLEK

Sorduk………………………..HABER

Verirler………………………………HABER

Koşamadım………………….DİLEK

Okusun………………………….DİLEK

Anlamaz ………………………………..HABER

Okudum……………………………..HABER

Gelmez…………………………….HABER

Söyledi……………………………..HABER

Sevmiş……………………………HABER

İçelim……………………………..DİLEK

Kazanmalısın ………………….DİLEK

Katıl…………………..DİLEK

Yazmayacaksınız………………….HABER

 • Aşağıdaki fiillerin  birleşik çekimli fiil mi,  basit çekimli fiil mi olduklarını belirleyiniz.
Basit çekimli fiilBirleşik çekimli fiil
DokunmalıydıkX
SevmemX
DökülüyorsunuzX
SürecektinX
DoldursaydılarX
KafesleniyormuşumX
TemizlerizX
GörmüşsekX
SevmeliydiX
BaktıkX
GülecekmişimX
SüslenmişlerX
BulmuştukX
SorarsanızX
SönüyorX
DüşseX
YazıyorsunuzX
 • Sol- fiilini şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimini yapınız.

SOL-UYOR-DU

 • Aşağıdaki fiilleri yapılarına göre inceleyiniz.
BasitTüremişBirleşik
GidiverdikX
SevinmeliydiX
Memnun oldumX
BulduX
VazgeçtimX
HallettinX
BakakaldımX
BenimsedikX
YazadursunX
KonuşamadıX
Hasta olduX
Teşekkür ederimX
KoyabildiX
Fark ederdiX
DüşünmezsinX
BulamadımX
OkuyuverdimX
Bitirebilir misinX
AnlayamadımX
SessizleştiX
BenimsedimX
UçururdukX
AnlatamamX
DüşürmüşümX
ReddettiX
HallettimX
BakakaldılarX
 • Aşağıdaki cümlelerde görülen anlam (kip/zaman) kaymasını bulunuz.

Geceleri yürüyüşe çıkıyoruz.—-ŞİMDİKİ ZAMAN—GENİŞ ZAMAN YERİNE

Haftaya Adana’ya gidiyoruz.ŞİMDİKİ ZAMAN GELECEK ZAMAN YERİNE

Kapıyı çalan, babam olacak.—GELECEK ZAMAN GEREKLİLİK YERİNE

Albert Einstein, izafiyet teorisini ortaya atar.—GENİŞ ZAMAN GEÇMİŞ ZAMAN YERİNE

Haftaya Çanakkale’ye gidiyorum.—ŞİMDİKİ ZAMAN GELECEK ZAMAN YERİNE

Masama not bırakan, Ahmet olacak.—–GELECEK ZAMAN GEREKLİLİK YERİNE

Sınavda başarılı olmak için dersi dikkatli dinleyeceksin.—-GELECEK ZAMAN GEREKLİLİK YERİ

Allah’ım sen bana sabır ver.—EMİR KİPİ İSTEK YERİNE

 • Aşağıdaki cümlede yer alan zarfları bulup çeşitlerini yazınız.

Soruların kalitesini nasıl buluyorsun?—–NASIL-SORU ZARFI

Aynı sözü bugün de söyledin.—BUGÜNN—ZAMAN ZARAFI

Başkanımız toplantıda güzel konuştu.—-GÜZEL—DURUM Z.

Bütün ev eşyalarını dışarı çabucak çıkardı.——-DIŞARI—-YER YÖN Z.

Size geleceğini kesinlikle söylemişti.—-KESİNLİKLE—-DURUM Z.

Arabayı ileri park et.—İLERİ—YER YÖN Z.

Ben her şeyi aşağı indirdim.—-AŞAĞI—YER YÖN Z.

Bütün gün ders çalıştı.—-BÜTÜN GÜN—-ZAMANZ.

Onu koklaya koklaya eve götürdü.—KIKLAYA KOKLAYA—–DURUM Z.

Ben oldukça sinirliğim.—–OLDUKÇA—–MİKTAR Z.

Bu evi nasıl buldun?—-NASI—SORU Z.

Kağan bugün çalışmaya başladı.—–BUGÜN—–ZAMAN Z.

Beni sevgiyle kucakladı.—-SEVGİYLE—-DURUM Z.

 Arkadaşı çok konuşmayı sevmiyor.——ÇOK- MİKTAR Z.

Eve çıkıp ne var be yok indirdi.—EVE ÇIKIP—-DURUM Z.

 • Aşağıdaki cümlelerde kişileştirme, benzetme, abartma, tezat ve intak sanatlarından hangileri vardır?

Çaydanlık bardağa bakıp iç geçirdi………………………………TEŞHİS

Kadın balkondan kelebek gibi uçtu.——————BENZETME

Uzunlu kısalı çocuklar arka arkaya sıralandı.—-TEZAT

Köpek; “ Beni zorlarsan ısırırım.” dedi.————-TEŞHİS VE İNTAK

Senin için dağları aştım.——MÜBALAĞA

Altın gibi sarı saçları var.———TEŞBİH

Adam kanlar içinde yatıyordu…………….MÜBALAĞA

Şişman adam, zayıf adama ibretle baktı.———–TEZAT

Ay bulutların arkasından gülümsedi.———-TEŞHİS

Arı çiçeğe; “ Sen bana bakma.”dedi.———-TEŞHİS VE İNTAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir