Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

EDEBİ SANATLAR ALIŞTIRMA DERLEMESİ

  • MECAZI-I MÜRSELİN HANGİ TÜRÜNE ÖRNEKTİR?

– Anne, çamaşır kazanı kaynadı,gel!

– Üstünü çıkarıp yatağa uzandı.

– Ne zamandır evde tencere kaynamıyor.

– Bu depoyla Düzce’ye kadar gideriz.

– Şofben yanıyordu.

– O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı.

– Üniversitedeki kürsüsünde yıllarca çalıştı.

– Motor gece karanlığında yükünü Bartın’a boşalttı.

– Bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu.

– Hay mübarek! Bereket yağıyor bereket!

– Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz.

– Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski,sonra Mozart çaldı.

– Şimdi de biraz Yunus Emre okuyalım mı?

– Pikapta Münir Nurettin dönüyordu.

– Eve haber verip geleyim.

– Batı ve Doğu, inanç ve felsefe yönünden hem birbirini etkilemiş hem birbirine uzak durmuştur.

– Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.

– Ankara bu notaya cevap vermekte gecikmedi.

– Adresi bir de şu büfeye sorsak mı?

– Sizin işinizi şu masa halleder beyefendi.

–Anadolu, hepimize hınç ve şüpheyle bakıyor.

–Çankaya, bu gelişmelere sessiz kalamazdı.

–O, beyaz perdenin en güzel sanatçısıdır.

–Çatma, kurban olayım çehreni ay nazlı hilâl.

–Sobayı yaktınız mı?

–O, ülkemizin en güçlü raketlerinden biridir.

–Siz, hiç Yaşar Kemal’i okudunuz mu?

–Son günlerde Vivaldi dinliyorum.

–Gökten bereket yağıyor.

  • Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen öğeleri ilgili kısma yazınız.

1. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

2. Fırtınalar koparken git de seyret denizi

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

3. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller

Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

4. Bir masal meyvesi gibi paylaştık

Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Benzeyen Kendisine Benzetilen

   …………….       ……………………………….

  • Aşağıdaki dizelerde kişileştirme (teşhis) sanatı vardır. Kişileştirilen varlığı ilgili kısma yazınız.

1. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

3. Yürüyordum ağlıyordu ırmaklar

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

4. Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

Kişileştirilen Varlık…………………………………….

  •  Aşağıdaki dizelerde istiare (eğretileme) sanatı vardır. Bu istiarelerden hangisinin kapalı, hangisinin açık istiare olduğunu örneklerin altındaki boşluklara yazınız.

1. Can kafeste durmaz uçar

Dünya bir han konan göçer

İstiarenin Türü……………………………………

2. Yüce dağ başında siyah tül vardır

İstiarenin Türü……………………………………

3. Yanar gökyüzünün kandilleri ıssız çöllerde

istiarenin Türü…………………………………….

4. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

İstiarenin Türü………………………………………………

  •  Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun terimler yazınız.

1. Bir kavramı benzetme amacı gütmeden, başka bir kavram yerine kullanmaya…………denir.

2. Bilinen bir olayı, söyleyişte bir anlam inceliği yaratmak için, bilmezlikten gelerek söz söylemeye ……………….denir.

3. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yakıştırmaya……………….denir.

4. Bir sözü yakın ve uzak anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya……………denir.

5. Anlamca birbiriyle ilgili, birbirini düşündürebilen sözleri bir arada kullanmaya ……………. denir.

6. Söz arasında tarihsel bir olaya, kişiliğe işaret etme sanatına………………….denir.

7. Bir sözü hem gerçek, hem mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya…………… denir.

8. Yazımları bir, anlamları farklı sözlerle yapılan sanata………………….denir.

  •  Aşağıdaki dizelerde bir ya da birden çok söz sanatı vardır. Bu sanatları bulunuz ve boş kısma yazınız.

1. Der ki çiğdem: Ben âlâyım,

Yiğit başıma belayım…………………………………………….

2. Bir güzel şûha dedim ki gözün sürmelidir

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir

………………………………………………………………….

3. Artarak tufan olan bir yağmurdur uykusuzluk

………………………………………………..

4. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

…………………………………………………………..

5. Nice bin dalgalı Tekbir olur tek bir ses

………………………………………………………………

6. Âh ettikçe kara bağrım delinir

Sayılmaz benlerin binden ziyade

………………………………………………………….

7. Bu gece misafirim olsan yeter

Soğur sevincinden sürahide su

……………………………………………………….

8. Balıklar masal anlatsa

Tarla sürse kırlangıçlar

…………………………………………………….

9. Dışarım buz bağlamış

İçerim durmaz yanar

………………………………………………………………….

10. Billur bir avize Bursa’da zaman

………………………………………………….

11. Bir hilâl uğruna ne güneşler batıyor

………………………………………………

12. Dedim dilber niçin sararıp soldun

Dedi çektiğim dil yaresindendir

…………………………………………………..

13. Madem Ferhat’ım dersin

Şu dağları yarsana

……………………………………………………….

14. Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

………………………………………..

15. Dağda yaprak kalmadı

Yarama bağlamaktan

……………………………………………………

16. Beni bende demen bende degülüm

Bir ben vardır bende benden içerü

……………………………………..

17. Ey dost senin yoluna

Canım vereyim Mevlâ

Aşkını komayayım

Oda gireyin mevta

…………………………………………………………………….

18. Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes

Gel nay gibi inleyelim bari zârzâr

………………………………………………………………….

19. Gülen çehremi görüp

Sanmayın beni bahtiyardır

Her kahkahanın içinde

Bir damla gözyaşı vardır

……………………………………………………………….

20. Sen yoksun diye bahçemde

Çiçekler açmıyor bak

………………………………………………………………

  • Aşağıdaki istiare örneklerini  inceleyiniz.

1. “Eğilmiş arza,kanar,muttasıl kanar güller.”

B:       KB:     TÜR:

2. “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.”
B:       KB:     TÜR:

3. “Bir med günü gökyüzü kurşunla örtülü.”
B:       KB:     TÜR:

4. “İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece.”
B:       KB:     TÜR:

5.”Can kafeste durmaz uçar / Dünya bir han konan göçer.”
B:       KB:            TÜR:


B:       KB:               TÜR:


B:       KB              TÜR:

6. “Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut.”
B:       KB:               TÜR:

7. O kızıl zafer kartalının / Çankaya’da kurulmuş yuvası.”
B:         KB:          TÜR:

8. “Güneş, denizin mavi sularında saçını yıkıyordu.”
B:              KB:           TÜR:

9. Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya.”
B:           KB:             TÜR:

10.”Yeşil kurbağalar öter göllerde / Kırıldı kanadım kaldım çöllerde.”
B:                 KB:              TÜR:

11.”Yürüyordum, ağlıyordu ırmaklar.”
B:                          KB:               TÜR:

12.”Havada bir dost eli okşuyor elimizi.”
B:                KB:               TÜR:

13.”Yüce dağ başında siyah tül vardır.”
B:                KB:               TÜR:

14.”Sabahtan uğradım ben bir fidana.”
B:                KB:               TÜR:

15.”Mor menekşe boyun eğmiş / Yapracığı suya deşmiş.”
B:                KB:               TÜR:

16.”Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.”
B:                KB:              TÜR:

17.”Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.”
B:                KB:              TÜR:


18.”Semânın kandilleri yanmıştı.”
B:                KB:               TÜR:

19.”Durur tekbir alır dağlar / Döner dağlarda kartallar.”
B:                KB:               TÜR:

20.”Vatan ufkundaki en güzel çeyiz
En şanlı süs,baktım yarıya çekildi.”
B:                KB:               TÜR:

21.”Uzak dağlarda kaybolmuş bir bulut/Rüzgârın bir unutkanlığıdır.”
B:                KB:               TÜR:

22.”Yedi tepeli şehirde bıraktım gonca gülümü.”
B:                KB:               TÜR:

23.”Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne.
“B:               KB:               TÜR:

24.”Görünmez kanatlarıyla hatıralar / Camlara çarpıp duruyor.”
B:                KB:               TÜR:

25.”Başımdan bir kova sevda döküldü,
Islanmadım,üşümedim,yandım oy!”
B:                KB:              TÜR:

26. “Gökyüzü sarsılıp köpürüyor,camlara saldırıyor.”
B:                KB:              TÜR:

27. “Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin.”
B:                KB:              TÜR:

28. “Ufuklar merhametsiz,rüzgârlar hoyrat
Yok artık can verdi aydınlık mevsimler.”
B:                KB:              TÜR:

29.”Dağlara yaslanıp yatan güneşi/Yaralı, hastadır, yorgundur sandım.”
B:                KB:               TÜR:

30. “Bir ateş düştü canıma / Yanarım kimseler bilmez.”
B:                KB:               TÜR:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir