Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

UYAK VE REDİF ÇALIŞMASI

 • Garibim, namıma Kerem diyorlar

Aslımı el almış harem diyorlar

Hastayım derdime verem diyorlar

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben

 • Ey özün insan bilen

Var edep öğren edep

Ey edep erken bilen

Var edep öğren edep

 • Kaçır beni âhenk, al beni birlik

Artık barınamam gölge varlıkta

Ver cüceye onun olsun şairlik

Şimdi gözüm büyük sanatkârlıkta

 • Tohum saç, bitmese toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

 • Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz

Gül dikende biter, diken gül olmaz

Dız dız eden her sineğin bal’olmaz

Peteksiz arının balı yalandır.

 • Saçında çoğalmış aklar

Soluk  bir çizgi dudaklar

Neden bu çökük yanaklar

Üstünden yaşlar akıyor

 • Mecliste arif ol kelamı dinle

El iki söylerse sen birin söyle

Elinden geldikçe iyilik eyle

Hatıra dokunup yıkıcı olma

 • Koyun meler, kuzu meler

Sular hendeğine dolar

Ağlayanlar bir gün güler

Gamlanma gönül gamlanma

 • Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

 • Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar,

Düşmanı görünce ayağa kalkar,

Kapar mızrağını meydana çıkar,

Yiğidin ardında duran olmalı”.

 • Dünyaya geldiğim anda.

Yürüdüm aynı zamanda.

İki kapılı bir handa.

Gidiyorum gündüz gece.

 • Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar.

 • Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
  Kafeslerde, camlarda pürihtizâz (Tevfik Fikret)
 • Mevsim sonu öyle bir zaman ki
  Gâib bir mûsikiydi sanki             
 • Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim
  Büttür demezsin îmân edersin (Şeyh Galip)
 • Bu şehr-i Sıtanbul ki bî-misl ü bahâdır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır (Nedim
 • Eşin var, âşiyânın var, baharın var ki beklerdin,
  Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?
 • O zümrüt tahta kondun, bir semavî saltanat kurdun

Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun!

 • Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,

Gezersin hânümânın şen, için şen, kâinatın şen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir