Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

HALK ŞİİRİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangileri halk edebiyatına aittir?

….Şairlere ozan,şaman,kam,baksı gibi isimler verilir.

….Milli ölçü olan aruz ölçüsü kullanılır.

….Şairin takma adına tapşırma denir.

…..Şairlerin çoğu okuma yazma bilirler ve şiirlerini cönk adı verilen deftere yazarlar.

….Genelde dörtlük nazım birimi kullanılır.

…..Dil, oldukça sadedir.

….Mazmunlar sıkça kullanılır.

… Gazel, kaside kullanılan nazım biçimlerinden bazılarıdır.

….Anonim, Aşık ve Tekke Edebiyatı olarak üç kolda gelişir.

….İslamiyet öncesinin devamı sayılır.

….İslamiyet’in etkisi  hiçbir şekilde görülmez.

…. Anonim Halk Edebiyatı’nda mani, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı’nda koşma ve Tekke Edebiyatı’nda ilahi en çok kullanılan nazım şeklidir.

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerin hangi nazım şekline ait olduğunu karşılarına yazınız.

En çok on birli hece ölçüsüyle söylenen lirik şiirlerdir…………………..

Tek dörtlük ve yedili heceden oluşur……………….

İlk iki dizeye doldurma dize denir………………..

Karacaoğlan, güzellemeleriyle ünlüdür…………………..

Yunus Emre ile anılır……………………………..

Nakarat bölümüne kavuştak denir……………………..

Koçaklama, taşlama gibi türleri vadır………………

Koşmaya benzeyen, 8’li hece ölçüsüyle söylenen Aşık Tarzı edebiyatın nazım şeklidir………………………..

Hey, bre, bre hey gibi ünlemlerle başlar………………………

İlahinin Bektaşi edebiyatındaki karşılığıdır……………………

Tasavvuf yoluna girmiş bireyin fenafillaha ulaşmak için geçirdiği evreyi anlatır………

Çocukları uyutmak için söylenir……………………

Alevi edebiyatında Allah sevgisi, Hz. Ali ve 12 İmam sevgisini anlatır…………………

En ünlüsünü Kayıkçı Kul Mustafa yazmıştır……………………….

Aaxa uyak şemasıyla tek dörtlükle yazılır………………………

Aşık Edebiyatının en çok kullanılan türüdür………………….

Seyrani taşlamalarıyla ünlüdür………………..

Allah’la söyleşir gibi, alaycı bir üslupla söylenen Tekke Edebiyatı nazım şeklidir………..

 1. Aşağıdaki şiirlerin nazım şekillerini bularak karşılarına yazınız.

Güle naz

Bülbül eyler güle naz

İndim dostun bağına

Ağlayan çok gülen az…………………………

 • El çek tabib el çek yaram üstünden

Sen benim derdime deva bilmezsin

Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın

Yaram yürektedir sarabilmezsin………………..

 • Emrah der ki düştüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek bir sarp kale

Ya alınır ya alınmaz……………………….

 • Ben yürürüm yane yane 

Aşk boyadı beni kane 

Ne akılem ne divane 

Gel gör beni aşk neyledi……………………

 • Sırat kıldan incedir,

Kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne,

Evler yapasım gelir………………………

 • Hü diyelim gerçeklerin demine
  Gerçeklerin demi nurdan sayılır
  On iki’mam katarına uyanlar
  Muhammed Ali’ye yardan sayılır………………….
 • Çanakkale içinde aynalı çarşı,

Ana ben gidiyom düşmana karşı.

Of gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi,

Kimimiz nişanlı kimimiz evli.

Of gençliğim eyvah!……………………..

 • Ninni çaldım yatasın

Uykulara batasın

Bu uyku senin değil

Gidip satın alasın

Neen neen neen nen

Hadi kuzum uyusun neen nen…………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir