Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

HİKAYE VE ŞİİR ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

 • Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüye…………………..ölçüsü denir.

İki dizeden oluşan nazım birimine……………………denir.

Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı eserlere………………………..denir.

Dünya edebiyatında ilk hikaye…………………….’nun yazdığı ……………………………….dır.

 • Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D , yanlış ise Y yazınız.

…… Milli ölçümüz hece ölçüsüdür.

…..Aruz ölçüsü halk edebiyatında kullanılır.

… Dört dizeden oluşan nazım birimine beyit denir.

…… Durum ve olay olmak üzere iki çeşit hikâye vardır.

……Olayı yaşayan veya tanık olan birinci kişinin anlatımıyla oluşturulan bakış açısı, ilahi bakış açısıdır.

…….. Nazım birimi ve nazım biçimleri, şiirin yapısıyla ilgilidir.

….” Marketten Antepfıstığı aldı.” cümlesinde yazım yanlışı yoktur.

…..”Atatürk “Geldikleri gibi giderler.” demiş.” cümlesinde noktalama yanlışı yoktur.

Sivas ellerinde sazım çalınır,

Çamlıbeller bölük bölük bölünür

Yârdan ayrılmışam bağrım delinir

Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle” (Pir Sultan Abdal)

 •  Nazım birimi nedir?
 • Ölçüsü nedir?
 • Uyak ve rediflerini bulunuz?
 • Uyak şemasını bulunuz.
 • Teması nedir?
 • Konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

Ne tende can ile sensiz ümid-i sıhhat olur

Ne can bedende gam-ı firkatinle rahat olur” (Nef’i)

 • Nazım birimi nedir?
 • Ölçüsü nedir?
 • Hangi edebi geleneğin ürünü olabilir?
 • “yaşamak

Birer birer

              ve hep beraber

                          ipekli bir kumaş dokur gibi

hep bir ağızdan

              sevinçli bir destan

                          okur gibi

yaşamak”

 • Nazım birimi nedir?
 • Ölçüsü nedir?
 • “Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağrı mıydı? Yoksa bir acıma duygusu mu, çıkaramadım. Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşekkür ettim. Ne yazık ki kalamam, dedim. Bekleyenim var.”
 • Bu parçada hangi anlatım türü kullanılmıştır?
 • Hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
 • Hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.
 • Farklı renkle yazılmış isimler, ismin hangi halinde kullanılmıştır?
 • Aşağıdaki kelimelerin karşısına yazımı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 bir kaç………..                          

hiçbir şey………….                           

her şey……………………

Hindistan cevizi……………         

 pek çok………                             

yalnış……………..

yanlız………….

 • Aşağıdaki paragrafta yer alan parantezlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Seni harekete geçiren sevgi mi ( ) nefret mi ( ) merak mıydı ( ) Bunu hiç anlamayacağım ( )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir