Kategoriler
10. SINIF 5.ÜNİTE: ROMAN

SERVET-İ FÜNUN ROMANCILARI

  • HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866–1945)

* Birçok edebi türde eser vermesine rağmen asıl ününü romanlarda bulmuştur.

*Servet-i Fünûn döneminin en büyük nesir ustası olarak kabul edilir. Romanımız Halit Ziya ile olgunluk dönemine girer. Modern Türk romanının kurucusudur.
* Sanatlı bir söyleyişi, iyi bir gözlemciliği vardır.
*Romanlarında üst tabakanın hayat özelliklerini işlemesine rağmen hikâyelerinde sıradan insanları işlemiştir.
* Realizm ve natüralizmi benimsemiştir.
* Eserleri teknik açıdan kuvvetlidir.

*Roman konuları, genellikle aşktan hareketle üçlü ilişkiler ve bunların ortaya koyduğu çıkmazlardır. Bazen de hazır bulunan hayatın kimi yönlerini değiştirmeye yönelik kurulan hayaller ve bu yolda verilen mücadeleler de görülür.

* Yazar, son romanlarında sosyal konulara yer vermekle birlikte, bunlar genel çerçevede oldukça zayıf kalmaktadır.
* Romanları: Aşk-Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Nemide, Sefile (İlk romanıdır.) Ferdi ve Şürekâsı, Nesli Ahir.

  • MEHMET RAUF (1876–1931)

* İlk psikolojik romanımız olan “EYLÜL” ü yazmıştır.
* Halit Ziya’nın etkisinde kalmıştır. Ancak üslup bakımından onun kadar başarılı olamamıştır.

*Realizm ve natüralizmden etkilenmiştir.

*Romanlarında bireyin iç dünyasını ele alırken bütün yapıtlarında “aşk, kadın, yasak aşk” temalarını işlemiştir.

*Romanlarında otobiyografik özellikler bulunur.

Romanları: Eylül, Genç Kız Kalbi, Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemin, Define, Böğürtlen, Halas, Kan Damlası, Son Yıldız.

  • HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

*Bu dönemin siyasi yönü olan tek yazardır.

*Dili sade üslubu yalındır.

*Roman ve hikâyelerinde gözleme yer vermiştir.

*Fransız İhtilali’ni konu alan “Edebiyat ve Hukuk” çevirisi topluluğun dağılmasına neden olmuştur.

*Roman ve hikâyelerinin konusunu çoğunlukla zengin aile çevrelerinde seçmiştir.

Romanları: Nadide, Hayal İçinde

  • Servet-i Fünûn döneminde Safvet Nezihi, Safveti Ziya, Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nu da sayabiliriz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu daha sonra Milli Edebiyat döneminde Türkçü eserlerle devam ettiği için ona Milli Edebiyat romancıları arasında değineceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir