Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF TİYATRO ÜNİTESİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI

 1. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI DOĞRU BİLGİ İLE DOLDURUNUZ.
 • Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı ile yazılmış “dramatik metinler“in sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanata……………..denir.
 • Tiyatro, güzel sanatlardan ……………………..sanatlara örnektir.
 • Tiyatro metni, metinlerin sınıflandırılması tablosunda ………………………………….bir metindir.
 • Tiyatro metninde oyuncunun yapacağı hareket, jest veya mimikleri ……………………..ile gösteririr.
 • Modern tiyatro ……………………….’un bağ bozumu şenliklerine dayanır.
 • Modern tiyatro …………………….., ……………………………….. ve…………………………….. olmak üzere üç türden oluşur.
 • Tiyatroda ………………, ………………, ……………….., ………………. ögeleri bulunur.
 • Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro oyunu……………………………….’in yazdığı …………………………………………adlı oyundur.
 • Edebiyatımıza modern tiyatro …………………….döneminde girmiştir.
 • İlk Müslüman kadın oyuncumuz ……………………..dir.
 • Edebiyatımızda yayımlanan ilk oyun ……………………….’nin …………………………………oyunudur.
 • Bir oyunda tek bir olayın, tek bir mekanda ve yirmi dört saat içinde gösterilmesi kuralına……………………………………….denir.
 1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……..Edebiyatımızda modern tiyatrodan önce de tiyatro vardı.

.…..Dramda sadece acıklı olaylar anlatılır.

..….Tiyatro oyuncusunun role uygun el ve kol hareketleri yapmasına mimik denir.

 ……..Dekor sahnede bulunan ve oyunla ilgili olan eşya ve aksesuarların tümüdür.

……Modern tiyatro edebiyatımıza cumhuriyet döneminde girdi.

……Komedide kişiler soyludurlar.

……..İlk Müslüman kadın oyuncumuz Bedia Muvahhit’tir.

……..Tiyatro metinlerinde kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılır.

………Edebiyatımıza modern tiyatro öncelikle çeviri eserlerle girmiştir.

……..İnsanın başına gelebilecek her türlü olay ve karşılaşabileceği her türlü durum tiyatronun konusu olabilir.

……..Ortaoyunu, geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

……..Modern tiyatronun en güzel örneklerinden biri gölge oyunudur.

 1. Aşağıdaki cümlelerin sonuna, özelliğin drama mı, komediye mi, trajediye mi ait olduğunu yazınız.
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur…………………..
 • Kişileri sıradan halktır……………………..
 • Amaç güldürürken düşündürmektir…………………….
 • Kaba söz ve şakalara yer verilir……………..
 • Kişiler eğitim durumları veya konumlarına göre konuşurlar. Yani üslup kişiden kişiye değişir……………..
 • Üslupta soyluluk aranmaz………………
 • Kişiler kral, kraliçe, komutan, tanrılar, yarı tanrılar gibi üst tabakadan alınır……………………..
 • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır……………………….
 • Beş perdeden oluşur……………………….
 • Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur………………………….
 • Hayatın acı ve mutlu yanlarını birlikte verir…………………..
 • Her kesimden kişi konu olabilir………………………..
 • Dünyadaki en ünlü temsilcisi İngiliz yazar Shakespeare’dir………………….
 • En ünlü temsilcisi Fransız yazar Moliere’dir…………………………
 • Hayatın acıklı olaylarını göstererek insanların ders çıkarması amacını taşır……………………….
 • Vurma, kırma, öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez…………………………
 1. Aşağıdaki verilen tiyatro terimleriyle anlamlarını karşılaştırınız.
1pandomimABir eserin başka bir dil, ülke ve kültüre uyarlanması
2KostümBSahnenin arkasında duran ve gerektiğinde oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan görevli.
3AktrisCKadın oyuncu.
4AdapteDTiyatroda sanatçıların oyuna ve oyunun konusuna uygun olarak giydikleri kıyafet.
5PrömiyerE Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm.
6KulisFOyunun, seyirci ile buluştuğu ilk gösterimine verilen ad.
7SuflörGTiyatro oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen ad.
8Replik H Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi.
 1. Aşağıda verilen kelimelerin tanımını yapınız.

Dekor:

Vodvil:

Tirat:

Diyalog:

Mizansen:

Operet:

Feri:

Aktör:

Dramatik örgü:

 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfları bulunuz.
 • Daha gidecek çok yolumuz var.
 • İyi düşün, doğru karar ver.
 • Sahiden sevmemiş beni meğerse.
 • Çok güzel günler göreceğiz.
 • Aşağı bakarsanız asla gökkuşağını göremezsiniz.
 • Saat beşte buluşmamız gerekiyordu.
 • Akşama doğru geleceğini bana neden haber vermedin?
 • Onu görmek istemediğini niçin söylemedin?
 • Anneler çocuklarına bıkmadan, usanmadan bakarlar.
 • Adam deminden beri ne bakıyor bize?
 • Onunla konuşurken daha çok dikkat etmelisin.
 1. Aşağıdaki yazım yanlışlarını bulunuz.

“Sensizde yaşarım ama seninle bir başka yaşarım.” demişti oda. Senki böyle şeyleri önemsersin, bunu neden önemsemedin? onu ciddiyemi almadın? Oysa ki ne kadar da samimi. Sen onu kovunca birşey diyecek miş gibi baktı. Sonra da başını eğerek bir takım düşüncelerle sessizce çıktı. Ben de buruk bir duygu bıraktı. Sen de ise hiçbirşey….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir