Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.Sınıf 1. ve 2. Ünite Çalışma Soruları-3

 1. Edebiyat- tarih ilişkisini açıklayınız.
 1. Türk edebiyatının dönem tablosunu çiziniz.
 1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
 1. Türklerin İslamiyet öncesi yaşamları hakkında bilgi veriniz.
 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.
 1. Orhun Yazıtları’nın Türk edebiyatı ve tarihi açısından önemini yazınız.
 1. Aşağıdaki boşlukların doğru bilgi ile doldurunuz.
 • İslamiyet öncesinde şairlere……………….,…………,…………….,…………….. ve………………….denir.
 • ……………..,Irk Bitig,……………………alyanam Kara ve Papamkara hikayesi ile ………………………, Uygurlar yazılı döneminin eseridir.
 • Destandan halk hikayesine geçiş eseri ……………………………………hikayeleridir.
 • Türkler sırayla …………………,…………………..,………………….. ve Arap alfabelerini kullanmışlardır.
 • Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi,…………………………… ve…………………….evrelerinden geçmiştir.
 • Azerbaycan, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar’da …………….Türkçesi konuşulmaktadır.
 • Türklerin ilk milli alfabesi olup 38 harften oluşan alfabeye ……………….alfabesi denir.
 • Kutadgu Bilig, Türkçenin ………………….evresinde yazılmış bir eserdir.
 • Dede Korkut Hikayeleri’nde Türkçenin ………………………..dönemine ait özellikler görülür.
 • Göktürk Yazıtları,günümüzde …………………… sınırları içindeki ………………….Vadisi’nde bulunmaktadırlar.
 • Göktürk Yazıtları …….yy.da yazılmıştır…………………………………..,…………………………………….ve Tonyokuk Yazıtı olmak üzere üç anıttır.
 1. Aşağıda Dede Korkut ile ilgili verilen bilgilerden doğru olana D, yanlış olana da Y yazınız.

……15 hikayeden oluşur.

……12. Yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

……..Yazarı Dede Korkut’tur.

….Oğuzların düşmanlarıyla ve kendi aralarındaki mücadelelerini akıcı ve yalın bir dille anlatır.

….İlk söyleyeni belli değildir.

…..Nazım- nesir karışık tır. Olaylar nazım, duygular nesir bölümlerde anlatılmıştır.

…..Olağanüstü ve abartmalara yer verilmez.

…..Halk hikayesinden destana geçiş eseridir.

….. Büyük bir destandan arda kalan hikâyeler olduğu düşünülmektedir.

….. Biri Vatikan, diğeri de Dersten’de olmak üzere iki yazma nüshası vardır.

….Yazıya geçireni belli değildir.

……Dili Osmanlı Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır.

…. Dede Korkut; görmüş geçirmiş, herkesin akıl danıştığı, bilge bir halk ozanıdır.

…..Kahraman bakış açısı ile yazılmıştır.

….. Dede Korkut hikâyeleri bir halk ozanı tarafından, kopuz eşliğinde, dilden dile nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

 1. Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını bularak doğrusunu yazınız.

   “Bu gün, başöğretmen Mustafa Kemal atatürk’ün başöğretmen unvanını aldığı gündür. 24 kasım 2016 perşembe günü yapılan törene Öğretmen ve öğrenciler katıldı. şiir okuyan öğrencilerimizinde büyük keyif aldığı bu tören, son zamanlarda ki en iyi tören oldu.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir