Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10. Sınıf 1-2 ve 3. Ünite Çalışma Soruları-4

 1. Aşağıda verilen boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 • Sığır ve şölen adı verilen törenlerde söylenen şiirlere…………………adı verilir.
 • Günümüzdeki atasözlerinin  İslamiyet’ten önceki karşılığı ……………dır.
 • Milletlerin zihninde derin iz bırakmış savaş, göç, doğal afet gibi olayların anlatıldığı uzun, manzum eserlere ……………..adı verilir.
 • İslamiyet öncesinde yapılan cenaze törenlerine………………, bu törenlerde söylenen şiirlere ise ……………denir.
 • Halk hikayeleri …………………………….karışık yazılır.
 • Destandan halk hikayesine geçiş eseri …………………………………………’dır.
 1. Aşağıdaki özelliklerin Geçiş Dönemi eserlerinden hangisine ait olduğunu karşılarına yazınız.
 • İlk ansiklopedik sözlüktür…….
 • İlk mesnevidir………………..
 • “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelir…………………
 • Tasavvuf düşüncesinin yayılması için yazılan şiirlerden oluşur………………
 • Beyit ve aruzun kullanıldığı ilk eserdir…………………..
 • Geçiş döneminin ilk eseridir……………….
 • “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir……………………..
 • Sagu, sav, koşuk parçalarının da yer aldığı eserdir………………..
 • Edip Ahmet tarafından yazılmıştır………………….
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır……………….
 • Arapça ve Farsça kelimelerin ilk defa görüldüğü eserdir…………….
 • İçinde bir Türk dünyası haritası vardır…………….
 • İlk siyasetnamedir…………….
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır………….
 • İlk defa Arap alfabesi kullanılmıştır……………
 1. Aşağıda ilk İslami eserler verilmiştir. Yazarlarını karşılarına yazınız.

Divan-ı Lügati’t-Türk………………..

Atabetü’l-Hakayık………………….

Kutadgu Bilig…………………..

Divan-ı Hikmet…………………

 1. Aşağıdaki parantezlere gelecek uygun noktalama işaretlerini yazınız.
 •   Delikanlı ( ) yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle baktıktan sonra lambayı söndürdü ( )
 • Gece vakti ( ) içim ürperiyor ( ) aklımda sen ( )
 • Gün doğumunda gelen haberci iyi haberler getirir ( ) diyordu ( )
 • Namık Kemal ( ) ( ) Edebiyatın ruhu sadeliktir ( )diyor.
 • Burası ( )Antalya’nın en güzel mekanıdır( )herkesin uğradığı bir yerdir ( )
 • Delirdin mi sen ( ) neler söylüyorsun öyle ( )
 • Bu satırlar, Aristo’nun Poetika ( MÖ 344 () ) adlı eserinden alınmıştır.
 • Gelenin selamına karşılık verir ( )onlara çay ikram ederdi ( )
 • Seni harekete geçiren şey sevgi mi ( )nefret mi ( ) merak mıydı ( ) Bunu hiç anlayamayacağım ( )
 1. Aşağıdaki yazım hatalarını bularak düzeltiniz.
 • Yolun da gitmeyen bir şeyler var.
 • Neden düşüncelerime önem ver miyordun?
 • Halifelik 1924’de kaldırıldı.
 • Sandımki gözlerin hep beni arar.
 • Anadolu’nun Güneybatı’sı çok sıcak geçer.
 • Bana benziyen bi çocuğum olsunmu?
 • Seni Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle seviyorum.
 1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……Türklerde şölen adı verilen cenaze törenlerinde sagular söylenirdi.

……Türkler şiirlerini bağlama eşliğinde söylerlerdi.

…..Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı ağıttır.

…..Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlerin Gılgamış destanıdır.

 ……İlahi Komedya, Dante’nin yazdığı bir doğal destandır.

……Nazım Hikmet’in yazığı Kuva-yı Milliye Destanı yapma destanlarımızdan biridir.

…… Ergenekon, bir doğal destandır.

…….. Yuğ, İslamiyet öncesinde cenaze törenlerinde söylenen şiirlerdir.

……Sığır ve şölen Türklerin ava gittikten sonra veya avdan döndükten sonra yaptıkları av törenleridir.

……İslamiyet öncesinde şairlerin şiirlerini yazdıkları deftere cönk denirdi.

 1. Göktürk Yazıtları’nın beş önemini yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir