Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1. VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-6

 “Keşanlı Ali, Zilha’ya amcasını kendisinin öldürmediğini söylüyordu. Çeşme başında oturuyorlardı. Zilha ona inanmak istiyordu. Ama bütün deliller Keşanlının aleyhineydi. Keşanlı, bütün yaşananları ona anlattı. Sonunda Zilha’yı inandırdı.”

  1. A-Bu öykünün yapı unsurlarını bulunuz.
  1. B. Bu iletişim modelinde iletişimin ögelerini bulunuz.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak düzeltiniz.

Anadolu’nun Güneybatı’sı çok sıcak geçer.

Bana benziyen bi çocuğum olsunmu?

Seni Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle seviyorum.

  1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….. Bir olayı, kişi, zaman, mekân unsurlarıyla anlatan anlatım türüne öyküleyici anlatım denir.

……İlahi bakış açısında anlatıcı birinci kişidir.

…..Öyküleyici anlatım, roman ve hikaye gibi sanatsal metinlerle gezi yazısı ve anı gibi öğretici metinlerde kullanılır.

….Varlıkların sayılarına göre isimler tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılır.

……Öykülerde kişiler tip ve karakter şeklinde oluşturulur.

….. Sözcüklerle resim çizme sanatına betimleme denir.

…..Hikayelerde en çok açıklayıcı anlatım kullanılır.

….. Dünya edebiyatında ilk hikâye Don Kişot’tur.

…… Olay hikâyesinin diğer adı Cehov tarzı hikâyedir.

……Gözlemci bakış açısında anlatıcı her şeyi bilir.

….. Hikâyelerin oluşması için bir çatışmanın olması zorunlu değildir.

…… Türk edebiyatında ilk modern hikâye divan edebiyatında yazılmıştır.

…..Hikayelerde olağanüstülüklere ve abartmalara sıkça rastlanır.

……Tanzimat’tan önce hikayenin yerine kullanılan türler gazel, koşma ve kasidedir.

….Durum hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.

…. Olay örgüsü, hikâyedeki olayların kronolojik olarak sıralanmış halidir.

……Hikayenin yapı unsurları çatışma, anlatıcı, kişi ve zamandır.

….. Anlatmaya bağlı metinlerde anlatıcı, yazarın kendisidir.

….. Tiyatro bir anlatmaya bağlı metindir.

…..Sanatsal metinlerde kurmaca gerçeklik, öğretici metinlerde doğal gerçeklik anlatılır.

…..Sanatsal metinlerde amaç bilgi vermekken öğretici metinlerde amaç estetik duygu uyandırmaktır.

……Öğretici metinlerde kelimeler mecaz anlamlarıyla kullanılırlar.          

  1.  İsimler ile ilgili olan tabloda, isimlerin verilen özelliklerini işaretleyiniz?
basittüremişbirleşiktekilçoğultopluluksoyutsomutözelcins
baloncuya
tutkal
savaşçı
Safranbolu
yaptırdı
başlıyor
öykücü
balıkçı
sevgi
melek
TABLODAKİLER İSİM Mİ? İSİMSE ÖZELLİKLERİ NELER?

“Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağrı mıydı? Yoksa bir acıma duygusu mu, çıkaramadım. Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşekkür ettim. Ne yazık ki kalamam, dedim. Bekleyenim var.”

  1. A. Bu parçada hangi anlatım türü kullanılmıştır?

5. B.Bu parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

5. C. Bu parça hangi edebi türden alınmış olabilir? Açıklayınız.

5. D. Altı çizili isimler, ismin hangi halinde kullanılmıştır?

  1. Aşağıdaki paragrafta yer alan parantezlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Seni harekete geçiren şey sevgi mi ( )nefret mi ( ) merak mıydı ( ) Bunu hiç anlayamayacağım ( )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir