Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9.SINIF 1. ve 2. ÜNİTE YAZILIYA HAZIRLIK-5

 1. Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını bularak doğrusunu yazınız.

   “Bu gün, başöğretmen Mustafa Kemal atatürk’ün başöğretmen unvanını aldığı gündür. 24 kasım 2016 perşembe günü yapılan törene Öğretmen ve öğrenciler katıldı. şiir okuyan öğrencilerimizinde büyük keyif aldığı bu tören, son zamanlarda ki en iyi tören oldu.”

 1. Hazal, Defne’nin saçını örmek istedi. Defne de ona izin verdi.” Bu iletişim modelindeki iletişimin ögelerini bulup yazınız.
 1. Edebiyat nedir?
 1. Olay ve durum hikâyelerini açıklayınız. Dünya edebiyatındaki temsilcilerini yazınız.
 1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……Müzik fonetik sanatlar grubuna girer.

….Edebiyat, dramatik sanatlardandır.

…..Güzel sanatlar fonetik, plastik ve dramatik olmak üzere üç grupta incelenir.

….Dil, kültürün taşıyıcısıdır.

……Edebiyatın konusu insandır.

…..Edebiyat ayrı bir bilimdir. Diğer hiçbir bilim dalıyla etkileşimi yoktur.

….. Jargon, bir meslek grubunun kendi arasında kullandığı özel bir kullanımdır.

….Yayladağı’nda konuşulan Türkçe, Türkçenin bir şivesidir.

……Yakutça ve Çuvaşça, Türkçenin lehçeleridir.

….Ülkemizde kullandığımız yazı dili Ankara Türkçesidir.

…..Hikayenin yapı unsurları olay, çatışma ve anlatıcıdır.

….. Hikayede olay, doğal gerçekliktir.

…… Hikayelerde tip, bütün yönleriyle anlatılan kişidir.

…. Cehov tarzı hikayenin diğer adı durum hikayesidir.

…..Dünyadaki ilk hikaye Don Kişot’tur.

…..Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Letaif-i Rivayat kitabıdır.

….Tiyatro bir öğretici metindir.

…..Anı, olay çevresinde gelişen bir sanatsal metindir.

….. Şiir, göstermeye bağlı metinlerdendir.

….Makale, bilimsel metindir.

….Öğretici metinlerde doğal gerçeklik, sanatsal metinlerde kurmaca gerçeklik anlatılır.

…Metinlerin sınıflandırılmasında metnin yazılma amacı bir ölçüttür.

….Hikayede öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.

…..Hikayelerde anlatıcı, yazarın kendisi değil, yazarın oluşturduğu bir kurmaca kişidir.

……Edebiyat konusunu tarihten alır ve ona kaynaklık eder.

 1. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Ülkemizde konuşulan ortak dil, ……………………………Türkçesidir.

Dilin konuşma sırasında farklı kullanımları olan, kişiden kişiye değişen, kurallara pek dikkat edilmeyen kullanıma ………………………dili denir.

Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati’-Türk adlı eserler, Türkçenin ……………………dönemine aittir.

Uygur metinleri ……………………..,……………………..,……………………. Ve ………………………..dır.

Türkçenin ………………………….ve ………………………. olmak üzere iki lehçesi vardır.

 1. İlkokul 4.ncü sınıfa giden Enes okuldan gelir, kitaplarını masanın üzerine atar.odasına girip, kapıyı kapatır ve ağlamaya başlar. En büyük düşü olan Galatasaray yıldızlar basketbol takımına kabul edilmemişdir. Annesi odaya girer:

-ne oluyor? Diye sorar.enes:

Takıma kabul edilmedim, bana “sen küçüksün!”dediler.

 • Yukarıdaki öykünün yapı unsurlarını bulup yazınız.
 • Yukarıdaki iletişim modelinde iletişimin ögelerini bulunuz.
 • Yukarıdaki öyküde yapılan yazım yanlışlarını bularak aşağıya doğrusunu yazınız.
 • Aşağıdaki kelimelerin yazımı doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

Bişey………….                   Birçoğu………….                 Her şey…………..

Hiç biri…….                   Herhangibirşey……..           geldinmi………..

Dinazor…….                   Espri……….                     Ekzoz……….

Kılavuz…………                  sürpriz……..                   orijinal……

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir