Kategoriler
9.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

9. SINIF 1.VE 2.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-4

  1. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini yazınız.
  2. Hikâyelerin yapı unsurlarını yazarak bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

Dünya edebiyatında ilk hikaye , İtalyan yazar ………………………’nun yazdığı ……………………….’dur.

Bir dilin, tarihin bilinmeyen dönemlerinde kendinden ayrılmış olan kollarına …………………denir.

Özbekistan’da konuşulan Türkçe……………………, Ege bölgesinde konuşulan Türkçe ise …………….a örnektir.

Hikaye edebiyatımıza …………………….döneminde girmiştir.

Edebiyat, güzel sanatların ………………..sanatlarındandır.

Heykel ve mimari………………………sanatlardandır.

Türk edebiyatı İslamiyetten önceki Türk edebiyatı,………………………………………… ve ……………………………..olmak üzere üç dönemde incelenir.

4. Aşağıda hikâye türü ile ilgili verilen bilgilerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

….Hikayelerde derin kişi çözümlemeleri ve mekan tasvirleri yapılır.

…..Hikayelerde  kişi sayısı azdır.

….Hikayelerde anlatıcı kurmaca kişidir ve anlatılanlar da kurmaca gerçekliktir.

 …..Hikayeler kısa yazılardır ve genelde tek olay anlatılır.

…..Tanzimat’tan önce mesnevi, destan, halk hikayesi gibi türler hikaye yerine geçerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin dilin hangi işlevinde yazıldıklarını karşılarına yazınız.

 Bu dersten çok sıkıldım…………

Kodlama yaparken kutucuğu taşırmamaya dikkat ediniz………………

Tanzimat döneminde değişik konular işlenmiştir…………………

O yazarı okuduğunda zorlanmıyor musun?…………………

Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim denir………

6..Aşağıda verilen cümledeki isimlerin çeşitlerini yazınız. (tekil-çoğul-topluluk, cins-özel, soyut- somut )

Sabahattin, orduya katılmak için eşini ve kızını alarak heyecanla Ordu’ya gitti.

7.Aşağıdaki paragrafta yer alan isim tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız.

Filmin ortasında ağlayan bir kadın sesi ve inleyen kedinin sesini duyunca sinema kapısının koluna öyle bir yüklendi ki tahta kol kırıldı.”

8.Otobüs durağına varmak üzereyken otobüs geçti. Ayşe şoföre durması için ıslık çaldı. Şoför de onu görünce durdu. Ayşe’yi aldı.”  Bu iletişim modelinde iletişimin ögelerini bularak aşağıya yazınız.

“Atatürkün naşının istanbuldan Ankara’ya nakilini, geçeceği yolarda ki her kes ilgiyle takip ediyordu. Bilecik ve Polatlı gibi eskişehirde de insanlar Ata’nın şehirlerinden ne zaman geçeceğini merakediyor, okullar da ve halk evi gibi yerlerde hazırlıklar sürüyordu.””

9.A Yukarıdaki paragrafta yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını bulup düzetmiş şekilde aşağıya yazınız.

9. B.Bu metnin yapı unsurlarını bularak aşağıya yazınız.

9. C. Bu hikâye hangi bakış açısıyla yazılmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir