Kategoriler
DİL BİLGİSİ

İSİM TAMLAMALARI

İSİM TAMLAMALARI VE ÖZELLİKLERİ KONU ANLATIM VİDEOSU

En az iki ismin yan yana gelerek anlamca birbirini tamamlamasıyla tek bir kavramı anlattığı söz grubudur. Tamlamalarda adlara belirginlik kazandırılır. Bir isim tamlaması tamlayan ve tamlanandan oluşur. Birinci sözcüğe tamlayan ikinci sözcüğe ise tamlanan adı verilir.

   dünyanın       +          yükü

  tamlayan                    tamlanan

       sevinç        +          gözyaşları

      tamlayan                tamlanan

İsim tamlamaları üçe ayrılır:

 1. BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

 Hem tamlayan hem de tamlananın ek aldığı tamlamadır.

    İsim + tamlayan eki    + isim + tamlanan eki

                        Ev-in + çatı-sı

                       Ben-im + çocuk-um

                      Sena-nın + kalp-i

2. BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

  Sadece tamlananın ek aldığı tamlamadır. Anlam tam olarak belirgin değildir.

İsim-   +    isim-tamlanan eki

çiçek ev-i

Dağ koku-s-u

3. ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

En az üç ismin bir araya gelerek oluşturduğu tamlamadır. Bir isim tamlaması başka bir isimle veya başka bir isim tamlamasıyla isim tamlaması oluşturur.

Köy evi-nin duvar-ı

Çocuk şarkıları-nın  + nota defter-i

Belirtisiz isim tamlaması   + belirtisiz isim tamlaması

İSİM TAMLAMALARININ ÖZELLİKLERİ

 • Belirtili isim tamlamalarında tamlayan zamir olabilir.

                        sizin projeniz

 • İsim tamlamalarında tamlanan zamir olabilir.

                        elbisenin şurası

 • İsim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da zamir olabilir.

             şunun şurası

              kimin nesi

 • İsim tamlamalarında tamlayanın zamir olduğu durumlarda anlam belirsizliği yaşanmayacaksa tamlayan düşebilir.

             (benim) ailem

              (senin) kardeşin

             (bizim)  ilkemiz

 • İsim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlananı tamlayabilir.

            çiçek-in yaprak-ı,  dal-ı,   kök-ü

       tamlayan  1.tamlanan 2.tamlanan  3. tamlanan

 • İsim tamlamalarında birden fazla tamlayan tek bir tamlanana bağlanabilir.

               Teyzem-in, dayım-ın, annem-in   para-sı

          1. Tamlayan  2. tamlayan         3. Tamlayan  tamlanan

 • İsim tamlamalarında tamlayan bir sıfat tarafından nitelenebilir.

            kırık   cam-ın   parçalar-ı

            sıfat tamlayan    tamlanan

Bu örnekte kırık olan camdır, parçaları değildir. Kırık sıfatı sadece cam sözcüğünü yani tamlayanı niteler.

 • Bir isim tamlamasında tamlanan bir sıfat tarafından nitelenebilir.

            araba-nın  sağ  kapı-sı

           tamlayan     sıfat tamlanan

 Bu örnekte sağ tarfta olan kapıdır, yani tamlanandır. Sağ sözcüğü tamlananı nitelemektedir.

 • Hem tamlayan hem de tamlanan ayrı ayrı sıfatlar tarafından nitelenebilir.

                eski  film-in   renksiz  görüntü-sü

           sıfat tamlayan  sıfat     tamlanan

 • İsim tamlamalarında bir sıfat, tamlamanın tümünü niteleyebilir.

        eski    İran halısı

        sıfat  belirtisiz isim tamlaması

            Yukarıdaki örnekte ise İran halısı tek bir şeyi ifade ediyor ve bunun da eski olduğu belirtiliyor. Yani «eski» sıfatı, İran veya halıyı değil, ikisini birden İran halısını niteliyor.

 • İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir.

             kırıklar-ı-nı aldırdım kalbim-in

            tamlanan                tamlayan

 • Tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir.

            Perdenin yırtılıyordu ucu.

            tamlayan              tamlanan

 • Belirtisiz isim tamlamaları bir sıfat tamlamasının tamlayanı olabilirler.

            vişne çürüğü   elbise

            sıfat           isim

            Avrupa şampiyonu  Süreyya

            sıfat                   isim

            Birinci örnekte vişne ve çürük isimleri belirtisiz isim tamlaması oluşturmakla beraber elbise ismini niteleyen bir sıfat görevinde kullanılmışlardır.

            İkinci örnekte ise Avrupa ve şampiyon isimleri bir belirtisiz isim tamlamasıdır ve Süreyya’yı nitelemiştir.

 • Belirtili isim tamlamalarında tamlayan eki yerine bazen –den ayrılma hal eki getirilerek de tamlama oluşturulabilir.

 aşağıdakiler-den hangisi

 insanlar – dan bazıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir